1. Home
  2. About

Om Ribomation

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder lärarledd undervisning i klassrum eller över internet i programspråk och ramverk för yrkesverksamma programutvecklare. Alla våra kurser är framtagna av oss själva. Kursmaterialet är alltid skrivet på engelska.

Hur vi arbetar

Vi har ett samarbete med Regus kontorshotell, vilka tillhandahåller konferens- och kontorsrum på ett stort antal platser i Stockholm, Sverige, Europa och resten av världen. Det här gör att vi har stor flexibilitet i att anpassa undervisningen till deltagarnas antal och plats.

Vilka kurser vi tar fram

Valet av kursämnen och inriktning, bygger på våra egna erfarenheter av programutveckling med ett visst programspråk eller visst ramverk. Under ett långt programmerande yrkesliv samlar man på sig en stor mängd insikter och erfarenheter. Det innebär att du på en kurs hos Ribomation, i regel lär dig en hel del annat matnyttigt också, som kommer till nytta i ditt eget arbete med att utveckla programsystem.

Svenska eller engelska

Den muntliga framställningen kan vara på svenska eller engelska, beroende på deltagarnas önskemål. Oftast pratar vi svenska på våra schemalagda kurser. Detta gäller också våra online-kurser. När du beställer en företagsintern kurs, väljer du om presentationen ska vara på svenska eller engelska.