Om Ribomation

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder lärarledd undervisning i klassrum eller över internet i programspråk och ramverk för yrkesverksamma programutvecklare. Alla våra kurser är framtagna av oss själva. Kursmaterialet är alltid skrivet på engelska.

Hur vi arbetar

Vi har ett samarbete med Regus kontorshotell, vilka tillhandahåller konferens- och kontorsrum på ett stort antal platser i Stockholm, Sverige, Europa och resten av världen. Det här gör att vi har stor flexibilitet i att anpassa undervisningen till deltagarnas antal och plats.

Vilka kurser vi tar fram

Valet av kursämnen och inriktning, bygger på våra egna erfarenheter av programutveckling med ett visst programspråk eller visst ramverk. Under ett långt programmerande yrkesliv samlar man på sig en stor mängd insikter och erfarenheter. Det innebär att du på en kurs hos Ribomation, i regel lär dig en hel del annat matnyttigt också, som kommer till nytta i ditt eget arbete med att utveckla programsystem.

Välj svenska eller engelska

Den muntliga framställningen kan vara på svenska eller engelska, beroende på deltagarnas önskemål. Oftast pratar vi svenska på våra schemalagda kurser. Detta gäller också våra fjärrkurser. När du beställer en företagsanpassad kurs, väljer du om presentationen ska vara på svenska eller engelska.

Den teknikstack vi använder

Att leva som vi lär, på engelska säger man eating our own dog food, är viktigt för oss. Vi monitorer ständigt ny teknik, nya lösningar, nya ramverk, nya programspråk. Dels för att det är faktiskt är riktigt kul, dels för att hela tiden ligga steget före våra våra kunder, det vill säga du som läser detta. Denna webbplats är implementerad som en jamstack, vilket innebär statiska webbsidor med SPA funktionalitet genererade av ett verktyg och driftsatta i en CDN. Dynamisk back-end funktionalitet hanteras av cloud functions och data lagras i en NoSQL JSON document databas. Rent konkret är denna webbplats baserad på NuxtJS, som är ett ramverk ovanpå Vue.js. Temat är Vuetify. Koden till webbplatsen är en del av en större GIT monorepo hos GitLab. Plattformen detta driftas på heter Firebase och utgör en del av GCP (Google Cloud Platform).

Externa länkar

Jens Riboe, VD / CEO

Jens Riboe

Jag har programmerat sedan början på 1980-talet i en stor mängd olika programspråk och på olika plattformar. Denna erfarenhetsbank är den centrala komponenten i våra kurser. Något som gör att våra kunder återkommer år efter år för nya och fördjupade kunskaper.