Våra schemalagda kurser

Här nedan har du en sammanställning över våra kurser och datum för både fjärrkurser via Zoom och klassrumskurser i våra lokaler centralt i Stockholm.

ÄmneNamnLängdNivåInfoDatum (fjärr)Datum (klassrum)Visa
Cloud ComputingAmazon AWS2 Beginner 2021-06-21 Visa kurs
Web App Dev.Angular4 Beginner 2021-06-21 Visa kurs
Dev ToolsBASH Scripts1 Beginner Visa kurs
C++ & CC Basics4 Beginner 2021-06-21 Visa kurs
C++ & CC++ 11/14/173 Intermediate 2021-06-21 Visa kurs
C++ & CC++ Basics5 Beginner Visa kurs
C++ & CC++ Embedded4 Advanced 2021-06-21 Visa kurs
C++ & CC++ Supplementary3 Intermediate 2021-06-21 Visa kurs
C++ & CC++ Threads3 Advanced 2021-06-21 Visa kurs
C++ & CC++ for C Progr.4 Beginner 2021-06-21 Visa kurs
C++ & CC++ for Java Progr.4 Beginner 2021-06-21 Visa kurs
Build ToolsCMake2 Intermediate 2021-06-21 Visa kurs
Web App Dev.CSS för programmerare3 Beginner 2021-06-21 Visa kurs
C++ & CCatch21 Intermediate Visa kurs
Java & GroovyClean Code2 Advanced 2021-06-21 Visa kurs
Java & GroovyDesign Patterns2 Advanced 2021-06-21 Visa kurs
Cloud ComputingFirebase2 Intermediate 2021-06-21 Visa kurs
Dev ToolsGIT Basics2 Beginner 2021-06-21 Visa kurs
C++ & CGoogle Test1 Intermediate Visa kurs
Build ToolsGradle2 Beginner 2021-06-21 Visa kurs
Java & GroovyGroovy3 Intermediate 2021-06-21 Visa kurs
Java & GroovyJUnit Test1 Intermediate Visa kurs
Java & GroovyJava 8+3 Intermediate 2021-06-21 Visa kurs
Java & GroovyJava Basics5 Beginner Visa kurs
Java & GroovyJava REST WS3 Advanced 2021-06-21 Visa kurs
JavaScriptJavaScript3 Beginner 2021-06-21 Visa kurs
Dev ToolsJenkins1 Beginner Visa kurs
C++ & CLinux Sys. Progr.3 Advanced 2021-06-21 Visa kurs
Build ToolsMaven1 Beginner Visa kurs
JavaScriptNode.js2 Intermediate 2021-06-21 Visa kurs
Dev ToolsScrum1 Beginner Visa kurs
Java & GroovySpock Test1 Intermediate Visa kurs
JavaScriptTypeScript2 Intermediate 2021-06-21 Visa kurs
Web App Dev.Vue.js4 Beginner 2021-06-21 Visa kurs