Kurser om Build Tools

Att kunna bygga applikationer på ett reproducerbart sätt med integrering sammanställning, sammansättning av byggartefakt och testning är viktiga ingredienser i ett modernt byggverktyg. Vi har här sammanställt en samling kurser angående de flesta byggverktyg som används i branschen.

CMake har seglat upp som det mest populära byggnations-verktyget för C/C++ applikationer och bibliotek. Skälet är att CMake egentligen är en generator för byggnations-verktyg såsom Make, Ninja, MSVSC++, Xcode med flera, vilket skapar flexibilitet avseende både verktyg och editorer.
Förkunskaper
Kunna kompilera C/C++ applikationer
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Gradle representerar tredje generationens byggverktyg. Till skillnad från föregångarna, så använder Gradle ett programmeringsspråk (Groovy) för skriptdefinition, vilket innebär att det är enkelt att formulera programmatiska byggregler.
Förkunskaper
Kunna skriva Java applikationer
Längd
2 dagar
Nivå
Beginner
Maven har i grunden revolutionerat Java världen, med dess införande av standardisering av projekt via konfigurering-via-konventioner, automagisk beroendehantering, generering av en komplett webbplats för teknisk projekt dokumentation med mera.
Förkunskaper
Kunna skriva Java applikationer
Längd
1 dag
Nivå
Beginner