1. Home
 2. Courses
 3. Build-tools
 4. Cmake

Online Kurs omCMake

Kurs i byggnation av C/C++ applikationer med CMake

Fakta om kursen

Kursens namn
CMake
Längd
2 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
C/C++ utvecklare
Förkunskaper
Kunna kompilera C/C++ applikationer
Verktyg
 • Linux
 • GNU C/C++ Compiler
 • JetBrains CLion

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på engelska om minst en av deltagarna önskar det, annars på svenska.
Pris: 8,000 kr (€759)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm.
Pris: 15,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

CMake har seglat upp som det mest populära byggnations-verktyget för C/C++ applikationer och bibliotek. Skälet är att CMake egentligen är en generator för byggnations-verktyg såsom Make, Ninja, MSVSC++, Xcode med flera, vilket skapar flexibilitet avseende både verktyg och editorer.

Den här kursen fokuserar på att du snabbt ska komma igång med att skapa och arbeta i CMake baserade C/C++ projekt.

Detta får du lära dig på kursen

 • Konfigurera CMake för C/C++ projekt
 • Konfigurera byggnation av applikationer
 • Konfigurera byggnation av statiska bibliotek
 • Konfigurera byggnation av delade bibliotek
 • Länka externa bibliotek
 • Ladda ned automatiskt och länka fjärr-bibliotek
 • Generera källkod
 • Exekvera andra verktyg som del av

Kursinnehåll

Background

 • Why CMake was created
 • Properties of CMake
 • Compilers
 • Build tools
 • Build tool generators

Understanding Compilation and Linkage Steps

 • Using GCC
 • Pre-processor
 • Front-End compilation
 • AST and RTL
 • Back-end compilation
 • Assembler
 • Linker
 • Loader
 • Useful compiler flags
 • Linking libraries
 • Creating static libraries
 • Creating shared libraries
 • Executing with shared libraries

Brief about Makefiles

 • What is make
 • Structure of a Makefile
 • Targets
 • Actions
 • Dependencies
 • Rules
 • Ninja instead of Make

Installation of CMake

 • Installation via a package manager
 • Installation on Windows
 • Installation via TAR.GZ archive
 • Compiling from sources
 • CMake executables
 • CMake command-line help
 • CMake documentation

CMake Syntax

 • Structure of CMakeLists.txt
 • CMake stages
 • Comments
 • Command syntax
 • Text strings
 • Quoted vs. unquotes strings
 • Value lists
 • Variables
 • Conditional blocks
 • Looping blocks
 • CMake scopes
 • Subdirectories and includes
 • CMake GUI

Building Executables

 • Creating a CMake project
 • Build steps and commands
 • Programming language
 • Language standard
 • Compiler options
 • Linking standard libraries

Configure Build Variants

 • Debug vs. Release build
 • C++ vs. C sources
 • GCC vs. CLang compiler
 • Make vs. Ninja builder
 • Linux vs. Windows build

Building Libraries

 • Building a static library
 • Where to find the *.a file
 • Building a shared library
 • Where to find the *.so file
 • Propagating header files to an executable
 • Defining an object library
 • Defining a header-only library
 • Using an imported library

Linking External Libraries

 • What is an external library
 • Finding libraries
 • Configuration variables

Linking Remote Libraries

 • What is a remote library
 • Downloading and linking a remote library
 • Understanding FetchContent
 • Fetching a GIT library
 • Fetching a TAR.GZ file

Configuring and Running Tests

 • How cmake perceives a test
 • Using CTest
 • Configuring a simple test
 • Configuring a test based on a header-only testing framework (Catch2)
 • Configuring a test based on a linked testing framework (Google Test)
 • Fetching and using a remote test framework

Generating Sources

 • Copying files
 • Variable substitution
 • Managing application version
 • Assembling build info

Running External Programs

 • Custom targets
 • Running the generated executable
 • Running arbitrary scripts and programs
 • Generating API documentation using doxygen