CMake för C/C++ byggnation

CMake är ett av de mest populära byggnations-verktyget för C/C++ applikationer. Det är enkelt att hantera komplexa byggnationer med många bibliotek. Bibliotek som länkas till en applikation kan vara i många former, såsom archive (.a), shared-object (.so) och header-only. Förutom att vara en del av aktuellt projekt, så kan bibliotek länkas från redan installerade eller laddas ned automatiskt från en git repo eller webb-server.

CMake för C/C++ byggnation
2 dagar
Intermediate
C/C++ utvecklare
Kunna kompilera C/C++ applikationer
 • Linux
 • GNU/Clang C/C++ compilers
 • make, ninja and cmake
 • Text editor
Här ser du vilka kursdatum som är tillgängliga. Klicka på en av datumknapparna för att anmäla dig till ett kurstillfälle. På kursen pratar läraren svenska, medan vårt kursmaterial alltid är författat på engelska.

Du sitter bekvämt framför datorn och deltar i kursen via internet. Vi använder programvaran Zoom för alla våra fjärrkurser.

I priset ingår kursmaterial som PDF.

Pris: 10 000 kr + MOMS/VAT (25%)

Du sitter bekvämt i ett av våra klassrum, vilka finns centralt placerade i Stockholms innerstad (Östermalmstorg).

I priset ingår tryckt kursmaterial (och som PDF), samt kaffe/te med smörgås på förmiddagen och kaffe/te med bulle på eftermiddagen.

Pris: 16 000 kr + MOMS/VAT (25%)

Om ni är tre eller fler personer från samma företags, kan ni beställa en företagsanpassad kurs. Då håller vi kursen på ett datum som passar er. Antingen på plats i era lokaler eller som en fjärrkurs. Vi kan även mixa fjärr- och klassrumskurs, om några av er önskar delta på distans medan resten föredrar att ses på plats.

Företagsanpassad Kurs

Här är ett sammandrag av vad du får lära dig på kursen.

 • Configure CMake for C/C++ projects
 • Configure build of executables
 • Configure build of static libraries
 • Configure build of shared libraries
 • Link external libraries
 • Download automatically and link remote libraries
 • Generate source code
 • Execute various tools as part of the build

Background

 • Why CMake was created
 • Properties of CMake
 • Compilers
 • Build tools
 • Build tool generators

Understanding Compilation and Linkage Steps

 • Using GCC
 • Pre-processor
 • Front-End compilation
 • AST and RTL
 • Back-end compilation
 • Assembler
 • Linker
 • Loader
 • Useful compiler flags
 • Linking libraries
 • Creating static libraries
 • Creating shared libraries
 • Executing with shared libraries

Brief about Makefiles

 • What is make
 • Structure of a Makefile
 • Targets
 • Actions
 • Dependencies
 • Rules
 • Ninja instead of Make

Installation of CMake

 • Installation via a package manager
 • Installation on Windows
 • Installation via TAR.GZ archive
 • Compiling from sources
 • CMake executables
 • CMake command-line help
 • CMake documentation

CMake Syntax

 • Structure of CMakeLists.txt
 • CMake stages
 • Comments
 • Command syntax
 • Text strings
 • Quoted vs. unquotes strings
 • Value lists
 • Variables
 • Conditional blocks
 • Looping blocks
 • CMake scopes
 • Subdirectories and includes
 • CMake GUI

Building Executables

 • Creating a CMake project
 • Build steps and commands
 • Programming language
 • Language standard
 • Compiler options
 • Linking standard libraries

Configure Build Variants

 • Debug vs. Release build
 • C++ vs. C sources
 • GCC vs. CLang compiler
 • Make vs. Ninja builder
 • Linux vs. Windows build

Building Libraries

 • Building a static library
 • Where to find the *.a file
 • Building a shared library
 • Where to find the *.so file
 • Propagating header files to an executable
 • Defining an object library
 • Defining a header-only library
 • Using an imported library

Linking External Libraries

 • What is an external library
 • Finding libraries
 • Configuration variables

Linking Remote Libraries

 • What is a remote library
 • Downloading and linking a remote library
 • Understanding FetchContent
 • Fetching a GIT library
 • Fetching a TAR.GZ file

Configuring and Running Tests

 • How cmake perceives a test
 • Using CTest
 • Configuring a simple test
 • Configuring a test based on a header-only testing framework (Catch2)
 • Configuring a test based on a linked testing framework (Google Test)
 • Fetching and using a remote test framework

Generating Sources

 • Copying files
 • Variable substitution
 • Managing application version
 • Assembling build info

Running External Programs

 • Custom targets
 • Running the generated executable
 • Running arbitrary scripts and programs
 • Generating API documentation using doxygen