1. Home
 2. Courses
 3. Build-tools
 4. Maven

Online Kurs omMaven

Kurs i byggnation av Java, JVM applikationer med Maven

Fakta om kursen

Kursens namn
Maven
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Java utvecklare
Förkunskaper
Kunna skriva Java applikationer
Verktyg
 • Java JDK
 • Maven
 • Jetbrain IntelliJ || MS Visual Code

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på svenska. Om du önskar du kursen på engelska, kontakta oss så skapar vi ett kursdatum för dig där kursen ges på engelska via Zoom.
Pris: 4,000 kr (€380)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm. Läraren undervisar på svenska.
Pris: 11,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Ni väljer om ni vill ha kursen på svenska eller engelska. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

Maven har i grunden revolutionerat Java världen, med dess införande av standardisering av projekt via konfigurering-via-konventioner, automagisk beroendehantering, generering av en komplett webbplats för teknisk projekt dokumentation med mera.

Denna kurs vänder sig till dig som ska börja i ett Java projekt där man använder Maven som projekt-byggnads-ramverk och snabbt vill komma igång och vara produktiv.

Detta får du lära dig på kursen

 • Översikt av Maven och andra projekt-byggnads-ramverk
 • Kompilering och exekvering Java program
 • Paketering av JAR, WAR och ZIP filer
 • Generering av JavaDoc och andra kod-processor verktyg
 • Hantering av 3:e parts JAR filer
 • Beroende-hantering i Maven
 • De vanligaste Maven uppgifterna

Kursinnehåll

Background and Overview

Build tools evolution in the Java community

 • Ant
 • Maven
 • Ivy
 • Gradle
 • Installation of Maven

The target application

Presentation of the sample project used during the course to serve as the target for writing Maven POMs

Maven Theory

 • Standardized project layout
 • The POM and its structure
 • Important POM elements
 • Standarized build commands
 • Plugins
 • Plugin goals
 • The Maven build life-cycle
 • Local settings

Bulding Java Apps

 • Overview of the steps
 • Setting Java options
 • Passing compiler options, not directly supported by the compiler plugin
 • Creating JAR files
 • Making a JAR executable
 • Generating JavaDocs
 • Using user-defined java-doc tags

Dependencies

 • What is a dependency
 • Understanding the concept artefact repository
 • What is transitive dependency
 • How to search for 3rd party libraries (JARs)
 • Maven coordinates
 • Configuring dependencies
 • Scopes
 • Using non-standard repositories
 • The local Maven cache
 • Installing JARs to the local cache and why it is useful

Testing

 • Setting up test source directories
 • Loading resource files from teh class path
 • Running tests
 • Surpressing tests
 • Test result reports

Sub-Projects

 • The single project artefact principle
 • Parent POM
 • Child POM
 • Running recursive Maven build commands

Web Applications

 • Web app directory structure
 • Web POM
 • Building WAR artefacts
 • Running a WAR file

Site and Reports

 • Directory content
 • Almost Plain Text and other markup formats
 • Reports
 • Report plugins
 • Site descriptor
 • Generating a site

Proxy and Artefact Servers

 • What is a Maven proxy server
 • What is a Maven artefact server
 • Available Maven servers
 • Configuring Maven to use a proxy server
 • Deploying to an internal artefact server