1. Home
 2. Courses
 3. Build-tools
 4. Maven

Online Kurs omMaven

Kurs i byggnation av Java, JVM applikationer med Maven

Fakta om kursen

Kursens namn
Maven
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Java utvecklare
Förkunskaper
Kunna skriva Java applikationer
Verktyg
 • Java JDK
 • Maven
 • Jetbrain IntelliJ || MS Visual Code

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på engelska om minst en av deltagarna önskar det, annars på svenska.
Pris: 4,000 kr (€380)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm.
Pris: 11,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

Maven har i grunden revolutionerat Java världen, med dess införande av standardisering av projekt via konfigurering-via-konventioner, automagisk beroendehantering, generering av en komplett webbplats för teknisk projekt dokumentation med mera.

Denna kurs vänder sig till dig som ska börja i ett Java projekt där man använder Maven som projekt-byggnads-ramverk och snabbt vill komma igång och vara produktiv.

Detta får du lära dig på kursen

 • Översikt av Maven och andra projekt-byggnads-ramverk
 • Kompilering och exekvering Java program
 • Paketering av JAR, WAR och ZIP filer
 • Generering av JavaDoc och andra kod-processor verktyg
 • Hantering av 3:e parts JAR filer
 • Beroende-hantering i Maven
 • De vanligaste Maven uppgifterna

Kursinnehåll

Background and Overview

Build tools evolution in the Java community

 • Ant
 • Maven
 • Ivy
 • Gradle
 • Installation of Maven

The target application

Presentation of the sample project used during the course to serve as the target for writing Maven POMs

Maven Theory

 • Standardized project layout
 • The POM and its structure
 • Important POM elements
 • Standarized build commands
 • Plugins
 • Plugin goals
 • The Maven build life-cycle
 • Local settings

Bulding Java Apps

 • Overview of the steps
 • Setting Java options
 • Passing compiler options, not directly supported by the compiler plugin
 • Creating JAR files
 • Making a JAR executable
 • Generating JavaDocs
 • Using user-defined java-doc tags

Dependencies

 • What is a dependency
 • Understanding the concept artefact repository
 • What is transitive dependency
 • How to search for 3rd party libraries (JARs)
 • Maven coordinates
 • Configuring dependencies
 • Scopes
 • Using non-standard repositories
 • The local Maven cache
 • Installing JARs to the local cache and why it is useful

Testing

 • Setting up test source directories
 • Loading resource files from teh class path
 • Running tests
 • Surpressing tests
 • Test result reports

Sub-Projects

 • The single project artefact principle
 • Parent POM
 • Child POM
 • Running recursive Maven build commands

Web Applications

 • Web app directory structure
 • Web POM
 • Building WAR artefacts
 • Running a WAR file

Site and Reports

 • Directory content
 • Almost Plain Text and other markup formats
 • Reports
 • Report plugins
 • Site descriptor
 • Generating a site

Proxy and Artefact Servers

 • What is a Maven proxy server
 • What is a Maven artefact server
 • Available Maven servers
 • Configuring Maven to use a proxy server
 • Deploying to an internal artefact server