Maven för Java byggnation

Maven har i grunden revolutionerat Java världen, med dess införande av standardisering av projekt via konfigurering-via-konventioner, automagisk beroendehantering, generering av en komplett webbplats för teknisk projekt dokumentation med mera. Denna kurs vänder sig till dig som ska börja i ett Java projekt där man använder Maven som projekt-byggnads-ramverk och snabbt vill komma igång och vara produktiv.

Maven för Java byggnation
1 dag
Beginner
Java programmerare
Kunna skriva Java applikationer
 • Java JDK
 • Gradle
 • JetBrains IntelliJ IDEA || MS Visual Code
Här ser du vilka kursdatum som är tillgängliga. Klicka på en av datumknapparna för att anmäla dig till ett kurstillfälle. På kursen pratar läraren svenska, medan vårt kursmaterial alltid är författat på engelska.

Du sitter bekvämt framför datorn och deltar i kursen via internet. Vi använder programvaran Zoom för alla våra fjärrkurser.

I priset ingår kursmaterial som PDF.

Pris: 5 000 kr + MOMS/VAT (25%)

Du sitter bekvämt i ett av våra klassrum, vilka finns centralt placerade i Stockholms innerstad (Östermalmstorg).

I priset ingår tryckt kursmaterial (och som PDF), samt kaffe/te med smörgås på förmiddagen och kaffe/te med bulle på eftermiddagen.

Pris: 12 000 kr + MOMS/VAT (25%)

Om ni är tre eller fler personer från samma företags, kan ni beställa en företagsanpassad kurs. Då håller vi kursen på ett datum som passar er. Antingen på plats i era lokaler eller som en fjärrkurs. Vi kan även mixa fjärr- och klassrumskurs, om några av er önskar delta på distans medan resten föredrar att ses på plats.

Företagsanpassad Kurs

Här är ett sammandrag av vad du får lära dig på kursen.

 • Overview of Maven and other project-building frameworks
 • Compilation and execution of Java programs
 • Packaging of JAR, WAR and ZIP files
 • Generation of JavaDoc and other code processor tools
 • Handling of 3rd party JAR files
 • Addiction management in the Stomach
 • The most common Maven tasks

Background and Overview

Kort om varför och hur Maven utvecklades

Build tools evolution in the Java community

 • Ant
 • Maven
 • Ivy
 • Gradle
 • Installation of Maven
 • Configuration
 • Getting help from Maven

The target application

Genomgång av det exempel-projekt vi använder för alla övningar

Maven Theory

 • Standardized project layout
 • The POM and its structure
 • Important POM elements
 • Standarized build commands
 • Plugins
 • Plugin goals
 • The Maven build life-cycle
 • Local settings

Building Java Apps

 • Overview of the steps
 • Setting Java options
 • Passing compiler options, not directly supported by the compiler plugin
 • Creating JAR files
 • Making a JAR executable
 • Generating JavaDocs
 • Using user-defined java-doc tags

Dependencies

 • What is a dependency
 • Understanding the concept artefact repository
 • What is transitive dependency
 • How to search for 3rd party libraries (JARs)
 • Maven coordinates
 • Configuring dependencies
 • Scopes
 • Using non-standard repositories
 • The local Maven cache
 • Installing JARs to the local cache and why it is useful

Testing

 • Setting up test source directories
 • Loading resource files from teh class path
 • Running tests
 • Suppressing tests
 • Test result reports

Sub-Projects

 • The single project artefact principle
 • Parent POM
 • Child POM
 • Running recursive Maven build commands

Web Applications

 • Web app directory structure
 • Web POM
 • Building WAR artefacts
 • Running a WAR file

Site and Reports

 • Directory content
 • Almost Plain Text and other markup formats
 • Reports
 • Report plugins
 • Site descriptor
 • Generating a site

Proxy and Artefact Servers

 • What is a Maven proxy server
 • What is a Maven artefact server
 • Available Maven servers
 • Configuring Maven to use a proxy server
 • Deploying to an internal artefact server