Kurser om Cloud Computing

Vi har varit verksamma med cloud computing i olika former sedan 2007. Under årens lopp har vi använt olika molntjänster och varierande delar av deras respektive tjänsteutbud. Denna webbplats är driftsatt på Google Firebase Hosting. Schemadatum med mera hämtas från Firestore, som är en JSON databas. Detta innebär att data lagras som JSON document. Bakgrundstjänsterna är implementerade i Node.js och utgörs av Cloud Functions. Själva webbplatsen är implementerad i Vue.js och Nuxt, med användning av Vuetify temat.

I denna fullpackade kurs lär du dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång med att driftsätta dina egna webbapplikationer i Amazon AWS.
Förkunskaper
Erfarenhet av att arbeta i en Linux miljö på kommandoraden
Längd
2 dagar
Nivå
Beginner
När man första gången stiftar bekantskap med Firebase real-time database, tror man att det är för bra för att vara sant. Denna kurs fokuserar på att du snabbt kommer igång med att förstå och kunna bygga applikationer med synkronisering i realtid mellan flera olika klienter.
Förkunskaper
Erfaren JavaScript programmerare, plus kunnande i HTML/CSS
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate