Introduktion till Amazon AWS

Det är ingen överdrift att påstå att Amazon AWS molnet helt har förändrat landskapet för driftsättning av moderna applikationer. Genom att använda virtuella EC2 servrar, kan vi nu inom några minuter sjösätta ett helt applikationskluster, det som tidigare med fysiska servrar tog dagar att åstadkomma. I denna fullpackade kurs lär du dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång med att driftsätta dina egna webbapplikationer i Amazon AWS.

Introduktion till Amazon AWS
2 dagar
Beginner
Programutvecklare, IT-driftspersoner, tekniska chefer som vill börja använda AWS tjänsterna
Erfarenhet av att arbeta i en Linux miljö på kommandoraden
 • SSH client, such as PuTTY
 • Chrome || Firefox || Edge
Observera att du före kursen eller i samband med kursstart förväntas skapa ett eget AWS konto (om du inte redan har ett), vilket förutsätter du kan använda ditt kreditkort. Kostnaden för att göra övningarna på kursen blir tämligen blygsam, typ några få dollar. Kom bara ihåg att stoppa pågående tjänster, såsom startade EC2 servrar.
Här ser du vilka kursdatum som är tillgängliga. Klicka på en av datumknapparna för att anmäla dig till ett kurstillfälle. På kursen pratar läraren svenska, medan vårt kursmaterial alltid är författat på engelska.

Du sitter bekvämt framför datorn och deltar i kursen via internet. Vi använder programvaran Zoom för alla våra fjärrkurser.

I priset ingår kursmaterial som PDF.

Pris: 10 000 kr + MOMS/VAT (25%)

Du sitter bekvämt i ett av våra klassrum, vilka finns centralt placerade i Stockholms innerstad (Östermalmstorg).

I priset ingår tryckt kursmaterial (och som PDF), samt kaffe/te med smörgås på förmiddagen och kaffe/te med bulle på eftermiddagen.

Pris: 16 000 kr + MOMS/VAT (25%)

Om ni är tre eller fler personer från samma företags, kan ni beställa en företagsanpassad kurs. Då håller vi kursen på ett datum som passar er. Antingen på plats i era lokaler eller som en fjärrkurs. Vi kan även mixa fjärr- och klassrumskurs, om några av er önskar delta på distans medan resten föredrar att ses på plats.

Företagsanpassad Kurs

Här är ett sammandrag av vad du får lära dig på kursen.

 • Overview of relevant AWS services for application operation
 • Overview of different types of prices, such as on-demand, reserved etc.
 • How to set up a LAMP server on EC2 (LAMP = Linux Apache MySQL PHP)
 • Administration of an EC2 server
 • How to connect multiple virtual hard drives (EBS) and move them between servers
 • How to configure DNS in Route53
 • How to configure a load-balanced HTTPS cluster with ELB
 • How to customize LAMP for WordPress Configuration of static IP addresses (EIA) and DNS with Route 53
 • The advantages of having the database in RDS, compared to on the EC2 server
 • To configure caching between server and database, with Elastic Cache (memchached)
 • Storage of data files in S3 and how it differs from EBS
 • How to send reliable email via SES (regular outgoing email from AWS IP numbers is usually blocked as spam)
 • What can be monitored with Cloud-Watch and some tips on how to achieve APM (Application Performance Monitoring) outside AWS
 • Our own experience of using the AWS cloud since 2008
 • Our own experience of operating load-balanced Tomcat based web applications in AWS
 • Overview of different types of configuration services
 • Overview of other AWS services

Cloud Computing Overview

 • What is a cloud
 • What is SaaS
 • What is IaaS, PaaS and other *aaS
 • Overview of some Cloud providers, such Azure, Google App Engine, Heroku and others

AWS Overview

 • Background and history
 • Key differences of AWS compared to all other providers
 • Cloud economics
 • AWS pricing policy
 • Regions and availability zones (AZ)
 • AWS security model (SG)
 • AWS authentication (X.509) and authorization model (IAM)

Walk-through of the AWS services offering

 • Servers and virtual infrastructure
 • Storage and content delivery
 • Databases and caching
 • Networking and domain name services
 • Micro services
 • Enterprise applications
 • Developer tools
 • Messaging and queuing services
 • Data processing
 • Understanding EC2 instance types
 • Choosing an AMI
 • Creating a key pair for SSH authentication
 • Life-cycle of an EC2 server
 • Using EBS (virtual harddrive)
 • Configuring security group, the firewall of EC2
 • Using Elastic IPs
 • Recommended utility software to install on (almost) all EC2 servers
 • Understanding CloudWatch monitoring

Storing files in S3

 • Using S3
 • Buckets and file paths
 • Understanding the S3 security model
 • Private S3 URLs
 • Time limited S3 files
 • Desktop tools for S3
 • Setting up a static web site running on S3
 • Overview of CloudFront and the benefits of CDN
 • Creating free HTTPS certificates via AWS Certificate Manager

AWS CLI

 • What is the aws-cli tool and how can it be useful
 • Installing aws-cli
 • Configuration and IAM
 • EC2 tasks
 • S3 tasks
 • and more usages…

Route 53

 • Understanding the DNS services of Route 52
 • Handling hosted zones
 • Associating A, CNAME and MX records
 • Creating domains and handling NS records

Elastic Load Balancing (ELB)

 • Understanding load balancing
 • Why ELB for single EC2 instance is a good idea
 • Configuring an ELB
 • Setting up HTTPS access to an ELB managed web service

Databases

 • MySQL and Aurora via RDS
 • DynamoDB
 • SimpleDB

Microservices via AWS Lambda

 • What is micro-service, anyway
 • Overview of the AWS Lambda offering
 • Setting up NodeJS AWS Lambda function
 • Testing
 • Public invocation

Sending Mail via SES

 • Why mail-services can be tricky
 • Overview of SES
 • Configuring SES
 • SMTP credentials
 • Sending mail
 • Overview AWS WorkMail, the Exchange compatible mail-server offering
 • Mail-domain/account configuration