1. Home
 2. Courses
 3. Cxx
 4. C-basics

Online Kurs omC Programmering

Grundkurs i modern C programmering

Fakta om kursen

Kursens namn
C Programmering
Längd
4 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programmerare, inbyggda system
Förkunskaper
Praktiska kunskaper i något kompilerande språk
Verktyg
 • GNU C Compiler
 • Jetbrains CLion
 • Ubuntu Linux

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på engelska om minst en av deltagarna önskar det, annars på svenska.
Pris: 16,000 kr (€1,519)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm.
Pris: 24,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

Trots att språket C skapades i början på 70-talet är det fortfarande det naturliga valet vid maskinnära programmering. Denna kurs lär dig allt du behöver veta för att komma igång och bli produktiv med programmering i C oavsett om målsystemet är en Arduino, Raspberry PI eller en vanlig PC.

Detta får du lära dig på kursen

 • Grundläggande syntax i modern C
 • Förstå och kunna använda pekare
 • Skapa länkade data-typer
 • Hantera text strängar på ett säkert sätt
 • Hantera text filer
 • Bygga C applicationer
 • Skapa och länka biblioteksfiler
 • Debugga C program
 • Leta minnesläckage
 • Hantera binära post-indelade filer
 • Hantera datum och klockslag och formattera dem

Kursinnehåll

Background and Overview

 • K&R C
 • ANSI C
 • C99
 • C11
 • Language properties
 • Overview of the syntax

Scalar Types

 • Integral types
 • Floating-point types
 • Boolean values
 • Characters
 • Type variations, such as short/long, signed/unsigned
 • Variables
 • The sizeof operator
 • Scopes

Operators

 • Arithemtic operators
 • Relational operators
 • Logical operators
 • Assignment expression operators
 • Increment & decrement operators
 • Type alias
 • Type casts
 • The address operator
 • Printing to the console
 • Reading from the console

Composite Types

 • Structs
 • Unions
 • Arrays
 • Text strings
 • Statements
 • If statements
 • While loops
 • For loops
 • Foreach loops
 • Switch statements

Functions

 • Function syntax
 • Specification vs. implementation
 • Function main()
 • Understanding exit codes
 • Command-line arguments
 • Global vs. local data
 • Usage of static variables and their meaning

The Pre-Processor

 • Including application files
 • Including system files
 • Constants
 • Pre-defined constants
 • Function macros
 • Conditional compilation
 • Include guards
 • Stringification
 • Name concatenation
 • Variadic macros
 • Assertions

Understanding Pointers

 • What is a pointer
 • Pointer declaration syntax
 • The dereferencing operator
 • Starred pointers
 • Pointer arithmetics
 • Array access
 • Why arrays and pointers are the same
 • Text strings are arrays of characters
 • Struct access
 • Understanding the address operator
 • Pointer to a function
 • Indirect function calls

Dynamic Memory Blocks

 • What is dynamic memory
 • Using malloc() and free()
 • Why calloc() is better than malloc()
 • Using realloc()
 • Understanding briefly the structure of the system heap
 • Memory block manipulating functions
 • Linked list data-types
 • Binary-tree data-types
 • Allocating data on the call-stack using alloca()

Machine-Level Support

 • Bit-oriented operators
 • Shift operators
 • Bit-field structs
 • Inline ASM (assembler) code

Standard Libray

 • Overview
 • Online documentation

Working with Text String

 • Understanding that string literals are read-only
 • Overview of string manipulating functions in the standard library
 • Character oriented functions
 • String oriented functions
 • Conversion functions
 • Allocating memory blocks for strings
 • Copying strings
 • Searching strings
 • Tokenization of strings

Working with Files

 • Opening files
 • File opening modes
 • Formatted writing
 • Formatted reading
 • Changing the read/write position in a file
 • Line-oriented reading
 • Byte-oriented read/write

Working with Date & Times

 • The UNIX Epoc
 • Timestamps
 • Using struct tm
 • Getting the currect time
 • Formatting date and time values

Building C Applications

 • Program organization
 • Understanding compilation units
 • Compilation steps
 • Useful GCC compiler options
 • Dynamic vs. static linkage
 • Creating static linked library file (*.a)
 • Creating dynamic linked library file (*.so)

Dealing with Errors

 • Compiling for a debugger
 • Debugging inside CLion
 • Bried about the command-line debugger GDB
 • Finding memory-leaks using Valgrind

Unit Testing

 • What is unit testing
 • Installing cUnit
 • Writing tests
 • Compiling and linking tests
 • Executing tests