Kurser om Dev Tools

Effektiv programutveckling bygger på såväl djupt kunnande som användandet av adekvata utvecklingsverktyg, kodbibliotek och metoder.

I denna praktiskt orienterade kurs får du lära dig allt om att skriva shell-scripts för att utföra rutin-sysslor och automatiskt konfigurera servrar.
Förkunskaper
Erfarenhet av programming i något språk
Längd
1 dag
Nivå
Beginner
Den här kursen ger omfattande kunskaper i GIT och hur du använder det för att arbeta effektivt i både små och stora programutvecklingsteam. Du får också lära dig att arbeta effektivt mot GIT fjärrservrar, samt kunna ta dig ur olika misstag.
Förkunskaper
Erfarenhet av programming i något språk
Längd
2 dagar
Nivå
Beginner
Kurs i att konfigurera Jenkins som continuous integration (CI) och deployment (CD) server
Förkunskaper
Erfarenhet av programming i något språk
Längd
1 dag
Nivå
Beginner
Kurs i applikationsutveckling med Scrum projektmetoden
Förkunskaper
Erfarenhet av programutvecklingsprojekt
Längd
1 dag
Nivå
Beginner