1. Home
 2. Courses
 3. Dev-tools
 4. Bash

Online Kurs omBASH Shell Scripts

Kurs i att skriva BASH shell scripts i Linux

Fakta om kursen

Kursens namn
BASH Shell Scripts
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programutvecklare
Förkunskaper
Programmingserfarenhet
Verktyg
 • Ubuntu Linux
 • Text editor

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på svenska. Om du önskar du kursen på engelska, kontakta oss så skapar vi ett kursdatum för dig där kursen ges på engelska via Zoom.
Pris: 4,000 kr (€380)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm. Läraren undervisar på svenska.
Pris: 11,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Ni väljer om ni vill ha kursen på svenska eller engelska. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

I denna praktiskt orienterade kurs får du lära dig allt om att skriva shell-scripts för att utföra rutin-sysslor och automatiskt konfigurera servrar.

Detta får du lära dig på kursen

 • Kunna använda BASH på ett effektivt sätt
 • Kunna skriva shell scripts för att utföra rutin-sysslor och konfigurera servrar
 • Kunna skapa pipelines av kommandon

Kursinnehåll

Introduction

 • What is a shell
 • Different shells
 • What is a shell script
 • The shebang prefix
 • Magic numbers of files

Interactive BASH

 • Configuration
 • Chaning the prompt
 • The directory stack
 • Command history
 • Redirections
 • Pipelines
 • Job control
 • Command chains
 • Sub-shells
 • Inline commands

Shell Variables

 • Basic syntax
 • Substitution
 • Conditional substitution
 • Built-in shell variables
 • Arrays
 • Some special variables
 • Arithmetic operations
 • Shell regex

Shell Control Structures

 • The for loop
 • The while/until loop
 • The case statement
 • The if statement
 • Test expressions
 • File tests
 • Functions

Useful Commands

 • Filters
 • Disk system info
 • Archivers
 • Compressors
 • Web access
 • The /proc file system

Beyond BASH

 • AWK
 • Perl
 • Ruby
 • Python
 • Groovy

Installing Servers

 • Apache HTTPd
 • Nginx
 • MySQL
 • Tomcat
 • Jenkins
 • Using NTP
 • Using GIT