1. Home
 2. Courses
 3. Dev-tools
 4. Scrum

Online Kurs omScrum

Kurs i applikationsutveckling med Scrum projektmetoden

Fakta om kursen

Kursens namn
Scrum
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programutvecklare och tekniska chefer
Förkunskaper
Erfarenhet av programutvecklingsprojekt
Verktyg
 • Java JDK

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på svenska. Om du önskar du kursen på engelska, kontakta oss så skapar vi ett kursdatum för dig där kursen ges på engelska via Zoom.
Pris: 4,000 kr (€380)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm. Läraren undervisar på svenska.
Pris: 11,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Ni väljer om ni vill ha kursen på svenska eller engelska. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

Scrum och agil systemutveckling är standarden för modern applikationsutveckling. Principerna för detta kan appliceras på en mängd olika typer av programutvecklingsprojekt. Denna kurs bygger på våra egna erfarenheter av att bedriva systemutveckling med scrum och agila metoder.

Detta får du lära dig på kursen

 • Scrum komponenter, artifakter och roller
 • Estimering av backlog items
 • Uppsplittring av user stories till tekniska uppgifter
 • Sprint planering, exekvering och färdigställande
 • Många erfarenhetsberättelser från den riktiga världen
 • Fallgropar med Scrum metoden att vara vaksam på

Kursinnehåll

Problems of System Development

 • Principles of software design
 • What is software complexity
 • Code smell
 • Technical debt
 • Cost of fixing software defects
 • The knowledge transfer dilemma
 • Software rot

Scrum Project Management

 • Agile principles
 • What is scrum
 • Way of working
 • Sprint
 • Backlog
 • Scrum roles
 • The DEV Team
 • The Scrum Master
 • The Project Owner

Sprint Planning

 • What is sprint planning
 • User stories
 • Technical tasks
 • Estimation units
 • Hours vs. points
 • Definition of “done”

Sprint Execution

 • Task board
 • Daily scrum
 • Burn-down charts
 • Interpreting burn-downs

Sprint Completion

 • When is the sprint over
 • Sprint review
 • Sprint retrospective
 • Decompression
 • Ideal development time cycle

Between Sprints

 • Release planning
 • Burn-up charts
 • Interpreting burn-ups
 • Team/developer velocity
 • Spike
 • Tracer bullet

Scrum Project Exercise

The objective is that within a time-frame of 1h+ simulate a full sprint by planning, estimating, designing and implement a small web-app using a JSON-REST web services back-end.

Scrum Pitfalls

 • Pitfalls by the DEV team
 • Pitfalls by the management team
 • Signs of a sprint failure
 • The importance of technical skills

Agile Development

 • Developer work-flow
 • What is continous integration and why it is important
 • CI server work-flow
 • Team work-flow
 • The SOLID software design principles
 • Testability
 • A scenario for a failed project
 • What is clean code and why it is important
 • How to clean code
 • Refactoring
 • Principle of single responsibility
 • Principle of separation of concern
 • Principle of least astonishment
 • The DRY principle

Scrum Case Study

 • Discussion of a practical scrum project from the trenches