Applikationsutveckling med Scrum

Scrum och agil systemutveckling är standarden för modern applikationsutveckling. Principerna för detta kan appliceras på en mängd olika typer av programutvecklingsprojekt. Denna kurs bygger på våra egna erfarenheter av att bedriva systemutveckling med scrum och agila metoder.

Applikationsutveckling med Scrum
1 dag
Beginner
Programutvecklare och tekniska chefer
Erfarenhet av programutvecklingsprojekt
 • Java JDK
Här ser du vilka kursdatum som är tillgängliga. Klicka på en av datumknapparna för att anmäla dig till ett kurstillfälle. På kursen pratar läraren svenska, medan vårt kursmaterial alltid är författat på engelska.

Du sitter bekvämt framför datorn och deltar i kursen via internet. Vi använder programvaran Zoom för alla våra fjärrkurser.

I priset ingår kursmaterial som PDF.

Pris: 5 000 kr + MOMS/VAT (25%)

Du sitter bekvämt i ett av våra klassrum, vilka finns centralt placerade i Stockholms innerstad (Östermalmstorg).

I priset ingår tryckt kursmaterial (och som PDF), samt kaffe/te med smörgås på förmiddagen och kaffe/te med bulle på eftermiddagen.

Pris: 12 000 kr + MOMS/VAT (25%)

Om ni är tre eller fler personer från samma företags, kan ni beställa en företagsanpassad kurs. Då håller vi kursen på ett datum som passar er. Antingen på plats i era lokaler eller som en fjärrkurs. Vi kan även mixa fjärr- och klassrumskurs, om några av er önskar delta på distans medan resten föredrar att ses på plats.

Företagsanpassad Kurs

Här är ett sammandrag av vad du får lära dig på kursen.

 • Scrum components, artifacts and roles
 • Estimation of backlog items
 • Splitting user stories into technical data
 • Sprint planning, execution and completion
 • Many stories of experience from the real world Pitfalls with the Scrum method of being vigilant

Problems of System Development

 • Principles of software design
 • What is software complexity
 • Code smell
 • Technical debt
 • Cost of fixing software defects
 • The knowledge transfer dilemma
 • Software rot

Scrum Project Management

 • Agile principles
 • What is scrum
 • Way of working
 • Sprint
 • Backlog
 • Scrum roles
 • The DEV Team
 • The Scrum Master
 • The Project Owner

Sprint Planning

 • What is sprint planning
 • User stories
 • Technical tasks
 • Estimation units
 • Hours vs. points
 • Definition of done

Sprint Execution

 • Task board
 • Daily scrum
 • Burn-down charts
 • Interpreting burn-downs

Sprint Completion

 • When is the sprint over
 • Sprint review
 • Sprint retrospective
 • Decompression
 • Ideal development time cycle

Between Sprints

 • Release planning
 • Burn-up charts
 • Interpreting burn-ups
 • Team/developer velocity
 • Spike
 • Tracer bullet

Scrum Project Exercise

The objective is that within a time-frame of 1h+ simulate a full sprint by planning, estimating, designing and implement a small web-app using a JSON-REST web services back-end.

Scrum Pitfalls

 • Pitfalls by the DEV team
 • Pitfalls by the management team
 • Signs of a sprint failure
 • The importance of technical skills

Agile Development

 • Developer work-flow
 • What is continuous integration and why it is important
 • CI server work-flow
 • Team work-flow
 • The SOLID software design principles
 • Testability
 • A scenario for a failed project
 • What is clean code and why it is important
 • How to clean code
 • Refactoring
 • Principle of single responsibility
 • Principle of separation of concern
 • Principle of the least astonishment
 • The DRY principle

Scrum Case Study

Discussion of a practical scrum project from the trenches