Kurser om JavaScript

JavaScript är helt klart ett av de mest populära programspråken och är på väg att putta ned Java som det självklara valet när man startar ett nytt applikationsutvecklings projekt. Drivande för denna utveckling har varit det stora intresset för Node.js och alla otaliga verktyg och bibliotek som har utvecklats med hjälp av JavaScript för server-side, dvs Node.js. Detta har i sin tur skapat ett omvandlingstryck på själva språket JavaScript, vilket är skälet till att det kommer nyheter och tillägg varje år.

I denna kurs fokuserar vi på de moderna aspekterna av JavaScript och hur du kan ta vara på den mångfald av alternativ som finns. Du får också lära dig att använda transpilers som Babel och bundlers som Parcel, så att du kan programmer med moderna förtecken men ändå kunna exekvera webbapplikationer på äldre webbläsare.
Förkunskaper
Kunnande i något program/script-språk
Längd
3 dagar
Nivå
Beginner
Grundläggande kurs i hur du bygger server-side applikationer med Node.js
Förkunskaper
God erfarenhet av att programmera i JavaScript
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Kurs i TypeScript programmering för både client och server side
Förkunskaper
God erfarenhet av att programmera i JavaScript
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate