1. Home
 2. Courses
 3. Javascript
 4. Typescript

Online Kurs omTypeScript Programming

Kurs i TypeScript programmering för både client och server side

Fakta om kursen

Kursens namn
TypeScript Programming
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Målgrupp
JavaScript programmerare
Förkunskaper
God erfarenhet av att programmera i JavaScript
Verktyg
 • Node.js
 • TypeScript Compiler
 • JetBrains WebStorm || MS Visual Code
 • Chrome || Firefox || Edge

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på svenska. Om du önskar du kursen på engelska, kontakta oss så skapar vi ett kursdatum för dig där kursen ges på engelska via Zoom.
Pris: 8,000 kr (€759)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm. Läraren undervisar på svenska.
Pris: 15,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Ni väljer om ni vill ha kursen på svenska eller engelska. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

TypeScript är på god väg att uppdatera och ändra hur vi implementerar webb applikationer till det bättre. I och med att Google valde att basera den nya helt omskrivna versionen av Angular på TypeScript så har språket fått ett enormt uppsving.

Det är vår egen fasta övertygelse att har du väl börjat programmera i TypeScript, så känns det väldigt trist att gå tillbaka till ren JavaScript. På denna kurs kommer du se alla fördelarna med att använda TypeScript för såväl server-side (kod kör på server) som client-side (kod kör i browser).

Detta får du lära dig på kursen

 • Förstå fördelarna med att använda typstöd
 • Skapa robusta funktioner och klasser
 • Skapa och använda subklasser, interface, abstrakta classer
 • Använda generiska funktioner och klasser
 • Använda moduler för att skapa struktur i stora programprojekt
 • Bygga såväl server-side som client-side TS projekt
 • Skriva och exekvera test

Kursinnehåll

Background and Overview

 • History
 • Backing corporations
 • Language properties
 • JS ECMA versions
 • The TS playground
 • Installation

Building TS Projects

 • The TS compiler
 • Compiler configuration
 • Understanding the generated output
 • Output formats
 • Using ts-node

Basics Typing

 • Scalar types such as Boolean, Numbers, String
 • Composite types such as Array, Tuple, Enum
 • Special types such as Any, Void, Null, Undefined
 • Type casts and type assertions
 • Type aliases
 • Union types
 • String literal types
 • Tagged unions

Functions

 • Commonalitites with JS
 • Fat arrows or lambda expressions
 • Function paramters
 • Default parameters
 • Optional parameters
 • Rest parameters
 • Function overloading

Classes

 • Class syntax
 • Constructors
 • Member functions
 • Member variables
 • Readonly members
 • Public and private visibility
 • Parameter member defintions
 • Assessor functions
 • Static members

Extended Classes

 • Extended classes
 • Using the super keyword
 • Protected visibility
 • Abstract classes

Interfaces

 • What is an interface
 • Defining an interface
 • Implementing an interface
 • Extended interfaces
 • Optional members
 • Passing object literals to interface type parameters
 • Function type interfaces
 • Indexable types
 • Mixins

Generic Classes

 • What is a generic type
 • Syntax for generic functions
 • Syntax for generic classes
 • Type instantiation
 • Type parameter constraints

Modules

 • What is a module
 • Module declations
 • Exports
 • Module usage
 • Imports
 • Default exports
 • Generated JS code for modules
 • CommonJS, AMD, UMD, SsystemJS, ES6
 • Namespaces
 • Module resolution

Annotations/Decorators

 • What is a decorator/annotation
 • Applying decorators
 • Decorator evaluation
 • Usage of decorators

Specifying Types for JS Code

 • Why defining types for existing JS libraries
 • Declaration file format
 • JS library type definition repositories
 • Typings
 • DefinitelyTyped
 • How use external type definitions

TS Applications

 • Build tools
 • Using GulpJS
 • Using TS in the browser
 • Babel
 • Browserify
 • Webpack