Kurser om Java & Groovy

Java har under två årtionden vuxit fram som det primära språket för utveckling av affärsapplikationer. Förutom att vara ett programspråk utgör Java också en plattform för mycket mera. JVM står för Java Virtual Machine och är det program som rent tekniskt exekverar ett Java program. Det finns dock fler språk än Java som exekverar på JVM. Groovy var det första JVM språket och skapades redan 2003. Sedan dess har vi sett flera andra språk och porteringar av befintliga språk.

Kurs i hur du systematiskt städar upp i befintlig programkod
Förkunskaper
Rutinerad i Java programmering
Längd
2 dagar
Nivå
Advanced
Kurs i moderna designmönster med Java
Förkunskaper
Rutinerad i Java programmering
Längd
2 dagar
Nivå
Advanced
Groovy är en naturlig vidare-utveckling av Java. Man skulle kunna säga att Groovy är "Java++".
Förkunskaper
Rutinerad i Java programmering
Längd
3 dagar
Nivå
Intermediate
Kurs i att skriva enhetstester med Java JUnit
Förkunskaper
Rutinerad i Java programmering
Längd
1 dag
Nivå
Intermediate
Kurs om nyheterna i Java 8/9/... såsom lambda, data-streams, modules
Förkunskaper
Rutinerad i Java programmering
Längd
3 dagar
Nivå
Intermediate
Java är det största applikationsutvecklingsspråket och har utvecklats på ett imponerande sätt under de två årtionden det har funnits. Denna kurs ger dig grunderna i språket och delar av det enorma standardbiblioteket, så att du snabbt kan komma igång efter kursen med programutveckling på server-sidan.
Förkunskaper
Praktiska kunskaper i något programspråk
Längd
5 dagar
Nivå
Beginner
Kurs i att skapa REST Web Services med Java
Förkunskaper
Rutinerad i Java programmering
Längd
3 dagar
Nivå
Advanced
Kurs i att skriva enhetstester för JVM baserade applikationer med Spock
Förkunskaper
Rutinerad i Java programmering
Längd
1 dag
Nivå
Intermediate