Clean Code i Java program

Har du någon gång jobbat i ett katastrofprojekt? Ett programutvecklingsprojekt där utvecklingen helt stannat av och gruppen är paralyserad av rädsla för att minsta kod-förändring ska utlösa en kanonad av nya buggar. Ett sådant projekt utgör slutpunkten för en lång resa som började med att man inte hade tid att städa upp den där kod-modulen, för att just denna vecka var det så extra mycket att göra i projektet. Känns det igen? Förekomsten av dålig kod i programsystem ska jämföras med förekomst av mögel i hus. Det kommer bara att bli värre och värre. Denna kurs tar sikte på att det finns mycket att göra i förebyggande syfte och hur man systematiskt kan göra dålig kod mindre dålig och till slut göra den bra.

Clean Code i Java program
2 dagar
Advanced
Javautvecklare
Rutinerad i Java programmering
 • Java JDK
 • MS Visual Code || JetBrains IntelliJ IDEA
Här ser du vilka kursdatum som är tillgängliga. Klicka på en av datumknapparna för att anmäla dig till ett kurstillfälle. På kursen pratar läraren svenska, medan vårt kursmaterial alltid är författat på engelska.

Du sitter bekvämt framför datorn och deltar i kursen via internet. Vi använder programvaran Zoom för alla våra fjärrkurser.

I priset ingår kursmaterial som PDF.

Pris: 10 000 kr + MOMS/VAT (25%)

Du sitter bekvämt i ett av våra klassrum, vilka finns centralt placerade i Stockholms innerstad (Östermalmstorg).

I priset ingår tryckt kursmaterial (och som PDF), samt kaffe/te med smörgås på förmiddagen och kaffe/te med bulle på eftermiddagen.

Pris: 16 000 kr + MOMS/VAT (25%)

Om ni är tre eller fler personer från samma företags, kan ni beställa en företagsanpassad kurs. Då håller vi kursen på ett datum som passar er. Antingen på plats i era lokaler eller som en fjärrkurs. Vi kan även mixa fjärr- och klassrumskurs, om några av er önskar delta på distans medan resten föredrar att ses på plats.

Företagsanpassad Kurs

Här är ett sammandrag av vad du får lära dig på kursen.

 • How to do systematic refactoring to improve code quality
 • How to increase the readability of the code, to make the code more maintenance-friendly
 • How to create meaningful device tests

Software Design

 • Principles of software design
 • Cost of fixing bugs
 • The knowledge transfer dilemma
 • Code smell
 • The danger of complexity

Design Principles

 • Broken windows
 • Screaming monkeys
 • DRY
 • Single responsibility
 • Separation of concern
 • The Least astonishment
 • SOLID

Case Studies

 • GSM/GPRS system
 • 3-tier client-server-backend system
 • Credit-card processing batch system

Design Patterns

 • Patterns and anti-patterns
 • Singleton
 • Template method
 • Decorator
 • Composite
 • Builder
 • and more…

Refactoring

 • What it is
 • Tools
 • Extract variable/method/class
 • Pull/push members
 • Renaming
 • and more…

Clean Code Basics

 • What it is
 • How to do it

Comments and Formatting

 • How to deal with comments
 • General advice
 • Different categories of comments

Meaningful Names

 • Naming matters
 • What about encodings

Functions

 • Function size
 • Return policy
 • Side effects
 • Parameters

Classes

 • Class size
 • What is a cohesive class
 • Open-closed principle
 • Loosely coupled classes
 • Class organization

Data Structures

 • Data structures vs. objects
 • Law of demeter

Error Handling

 • Return codes
 • Null returning
 • Null arguments
 • The exception debate is over
 • Assertions

Unit Testing

 • Test FIRST
 • Clean tests
 • The given-when-then idiom
 • Intro to Spock

System Architecture

 • Separation of concern
 • Constructions vs. usage
 • Dependency injection

Build Tools

 • Overview of build tools
 • Repositories
 • Proxies
 • Work flow

Continuous Integration and Deployment

 • What is Continuous Integration (CI)
 • How is it related to clean code
 • CI servers
 • What is Continuous Deployment (CD)