1. Home
 2. Courses
 3. Jvm
 4. Design-patterns-java

Online Kurs omDesign Mönster

Kurs i moderna designmönster med Java

Fakta om kursen

Kursens namn
Design Mönster
Längd
2 dagar
Nivå
Advanced
Målgrupp
Java programmerare
Förkunskaper
Java
Verktyg
 • JDK

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på svenska. Om du önskar du kursen på engelska, kontakta oss så skapar vi ett kursdatum för dig där kursen ges på engelska via Zoom.
Pris: 8,000 kr (€759)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm. Läraren undervisar på svenska.
Pris: 15,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Ni väljer om ni vill ha kursen på svenska eller engelska. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

Designmönster är beskrivningar av väl beprövade lösningar av typiska programmeringsproblem och ingår som en självklar komponent i varje professionell programutvecklares arsenal.

Trots att det gått två och ett halvt decenium sedan GOF-boken utgavs är den fortfarande en källa till fruktbärande diskussioner och solida lösningar. Emellertid har också design-metodiken evolverat och med moderna programspråk, vilka har stöd för lambda/closures så programmerar vi också något annorlunda än då.

Den här kursen vänder sig till Java programmerare, som vill fördjupa sina kunskaper i program-design med hjälp av designmönster ur ett modernt utvecklingsperspektiv.

Detta får du lära dig på kursen

 • Bred bekantskap med många design mönster
 • Praktisk erfarenhet av att implementera ett flertal mönster i Java 8
 • Bekantskap med klassiska anti-mönster

Kursinnehåll

Background & Overview

Hur design patterns uppstod, blev populära och evolverat under de senaste 25 åren

 • History
 • The GOF book
 • What is a design pattern
 • Classification
 • Patterns usage in lambda enhanced OO programming languages

Creational Patterns

Mönster för att skapa andra object

 • Abstract Factory
 • Builder / Step Builder
 • Factory Method
 • Object Pool
 • Singleton / Multiton / MonoState

Structural Patterns

Mönster för att hantera strukturellt kopplade objekt

 • Adapter
 • Composite
 • Decorator
 • Proxy
 • Service Locator

Behavioral Patterns

Mönster för att hantera algoritmisk bearbetning

 • Command
 • Dependency Injection (DI)
 • Iterator
 • Null Object / Optional
 • Observer
 • State Machine
 • Strategy
 • Template Method
 • Visitor

Persistence Tier Patterns

Mönster för att lagra objekt-data

 • Data Access Object (DAO)
 • Data Mapper
 • Repository

Presentation Tier Patterns

Mönster för användargränssnitt

 • Front Controller
 • Model-View-Controller
 • View Model

Concurrency Patterns

Mönster för flertrådade applikationer

 • Async Method Invocation
 • Double Checked Locking
 • Promise-Future
 • Pipeline
 • Fork-Join
 • Hungry Puppies
 • Reactor / Dispatcher

Architectural Patterns

Mönster för övergripande programdesign

 • API Gateway
 • Event-Driven Execution
 • Hexagonal Architecture
 • Service Layer

Integration Patterns

Mönster för samarbeten mellan applikationer

 • Message Channel
 • Publish-Subscribe

Miscellaneous Patterns

Diverse intressanta och användbara mönster och idiom

 • Caching
 • Callback / Listener
 • Resource Handling Object (RAAI)
 • Fluent Interface
 • Private Class Data

Anti Patterns

Mönster som du bör undvika

 • What is an Anti-Pattern?
 • Advise for Using Anti-Patterns
 • Blob
 • Lava Flow
 • Poltergeist
 • Golden Hammer
 • Copy-Paste Programming
 • Stovepipe