1. Home
 2. Courses
 3. Jvm
 4. Java-basics

Online Kurs omJava Programmering

Grundkurs i Java programmering

Fakta om kursen

Kursens namn
Java Programmering
Längd
5 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programmerare
Förkunskaper
Praktiska kunskaper i något programmerings-språk
Verktyg
 • Java JDK, JetBrains IntelliJ IDEA

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på engelska om minst en av deltagarna önskar det, annars på svenska.
Pris: 20,000 kr (€1,898)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm.
Pris: 27,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

Java är det största applikationsutvecklingsspråket och har utvecklats på ett imponerande sätt under de två årtionden det har funnits. Denna kurs ger dig grunderna i språket och delar av det enorma standardbiblioteket, så att du snabbt kan komma igång efter kursen med t.ex. programutveckling på server-sidan.

Detta får du lära dig på kursen

 • Känna till de grundläggande språkdelarna av Java
 • Kunna skriva Java program som använder container-typer
 • Förstå att använda lambda uttryck
 • Kunna skriva program som hanterar filer
 • Kunna skapa exekverbara JAR-filer

Kursinnehåll

Background and Overview

 • Language evolution & Versions
 • Editions & Distributions
 • Vendors & Implementations
 • Documentations

THE LANGUAGE

 • The language syntax, data types and statements.

Compilation & Execution of a Java Program

 • The syntax at a glance
 • A typical Java program
 • How to compile
 • How to execute
 • Directory structure of sources and classes

Data Types & Operators

 • Line and block comments
 • Identifiers
 • Reserved words
 • Variables
 • Integral data-types and literals
 • Floating-point data-types and literals
 • Boolean
 • Characters
 • Strings
 • Arrays
 • Enums
 • Arithmetic operators
 • Assignment expression operators
 • Relational operators
 • Logical operators
 • Conditional operator
 • Printing to the console

Statements

 • If statements
 • While loops
 • For loops
 • For-each loops
 • Break & continue
 • Switch statements
 • Imports of classes
 • Reading data from the console

Functions

 • Function declarations
 • Static functions
 • Overloaded functions

CLASSES

 • Syntax and usage.

Class Syntax

 • Data abstraction and the idea of classes
 • Syntax
 • Visibility
 • Constructors
 • Member variables
 • Initialization
 • Pointers in Java
 • Pointer this
 • Null pointers
 • Function toString
 • Static members

Extended Classes

 • Extendable strategies and the idea of inheritance
 • Syntax
 • What do we mean by inheritance
 • Creating sub-class objects
 • Dynamic binding of function calls
 • Usage of @override
 • Final methods
 • Abstract functions and classes

Interfaces

 • The purpose of using interfaces in Java
 • Interface constants
 • Static interface functions
 • Default interface functions

Exceptions

 • What is an exception
 • Throwing and catching exceptions
 • Understanding the flow of control
 • Stack traces
 • Checked and unchecked exceptions
 • JVM errors
 • Standard exception classes

Inner Classes

 • Static inner classes
 • Anonymous classes
 • Class constructors
 • Anonymous constructors
 • Function finalize()

Special Classes

 • Enum classes
 • Wrapper types
 • Conversion functions
 • Autoboxing
 • Class java.lang.Object
 • Class java.lang.Class
 • Class loading

Generics

 • Generic functions
 • Generic classes
 • Generic interfaces
 • Type restrictions

Lambda Expressions

 • What is a lmabda expression
 • What is a functional interface
 • Basic syntax
 • Various use cases
 • Instrance method reference
 • Static method reference
 • Constructor method reference
 • Lambda oriented functional interfaces

Annotatations

 • What is an annotation
 • Usage of annotations in various libraries
 • Syntax
 • Default values
 • Single value attribute
 • Specifing annotation placements
 • Keeping annotations until run-time

THE LIBRARY

 • The most used parts of the large standard library.

Text Manipulations

 • String
 • StringBuilder
 • Pattern & Matcher
 • Regex support in java.lang.String
 • Class Formatter
 • Class SimpleDateFormatter

Date & Times

 • Date
 • Calendar
 • Typical idioms for date-time manipulations
 • Overview of the date-time support in Java 8
 • Calendar Builder

Collections

 • Overview of interfaces and implementing classes
 • List & Array-/LinkedList
 • Map & Hash-/TreeMap
 • Understanding the for-each loop
 • Utility classes
 • Ordering of objects
 • Queue
 • Iterator
 • Class Properties
 • Class PropertyResourceBundle

Input & Output

 • Text-oriented I/O
 • Reader & Writer
 • File
 • Typical I/O idioms
 • Binary I/O
 • Input-/OutputStream
 • Serialization
 • Class java.io.File
 • Path & Paths
 • Utility class java.nio.file.Files

Pipeline Streams

 • What is a pipeline stream
 • The anatomy of a pipeline
 • Stream sources
 • Bounded streams
 • Aggregators
 • Collectors
 • Collection aggregation
 • String element joining
 • Understanding reduce()
 • Function filter()
 • Function map()
 • Sorting
 • Other filters

DEVELOMENT

 • Brief about how to develop Java applications

JARs & DOCs

 • Understanding JAR files
 • Setting the class-path
 • Packing a library into a JAR file
 • Executable JARs
 • Understading JavaDocs
 • Running javadoc

Build Tools

 • What is a build toll
 • Typical build tool tasks
 • Evolution of Java build tools
 • What is a dependency
 • What is an artefact repository
 • How to find 3rd party open-source libraries
 • What is a Maven proxy server
 • What is a Maven artefact repository server
 • Contemporary development work-flow
 • Brief introduction to Gradle

Applications Types

 • Applications with GUI
 • Java Web Start
 • Servets & JSP
 • EJB
 • REST WS applications
 • Tests