1. Home
 2. Courses
 3. Jvm
 4. Modern-java

Online Kurs omJava 8/9/../14

Kurs om nyheterna i Java 8/9/... såsom lambda, data-streams, modules

Fakta om kursen

Kursens namn
Java 8/9/../14
Längd
3 dagar
Nivå
Intermediate
Målgrupp
Java programmerare
Förkunskaper
Praktiska kunskaper i Java programmering
Verktyg
 • Java JDK, JetBrains IntelliJ IDEA

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på svenska. Om du önskar du kursen på engelska, kontakta oss så skapar vi ett kursdatum för dig där kursen ges på engelska via Zoom.
Pris: 12,000 kr (€1,139)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm. Läraren undervisar på svenska.
Pris: 19,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Ni väljer om ni vill ha kursen på svenska eller engelska. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

Java version 8, införde tre begrepp som i grunden förändrar ditt sätt att designa programkoden inuti metoderna/funktionerna av en klass. Dessa tre är Lambda Expressions, Data Stream Pipelines samt Asynchronous Computation.

Java version 9, förändrade vårt sätt att designa Java applikationer, eftersom det nya modulsystemet (JPMS) är så pass genomgripande och skapar möjligheter för snabb uppstart av en Java applikationer och eliminering av class-not-found problem.

Denna kurs vänder sig till dig som idag arbetar med en tidigare version av Java och önskar att snabbt komma igång med att tillämpa alla nyheter i språket och standardbiblioteket.

Detta får du lära dig på kursen

 • Skriva Java program med lambda uttryck
 • Kunna skriva program med data streams/pipeline kedjor mha Stream
 • Kunna skriva program med asynkron exekvering mha CompletableFuture
 • Kunna använda de nya klasserna för datum, tider och intervall
 • Designa Java applikationer med moduler
 • Förstå hur moduler är beroendelänkade till varandra
 • Skapa en dedikerad och nedbantad JRE för ett Java program, mha jlink
 • Kunna implementera interface med privata metoder
 • Kunna implementera en pipeline av OS processer

Kursinnehåll

The Java Time-Line

 • Language evolution
 • New Java version twice a year
 • Oracle’s new licensing strategy with Java 11 and onward
 • Using OpenJDK

JShell - The Java REPL

 • What is JShell
 • Usage
 • Built-in commands
 • Understanding snippets
 • Using jshell from within a Java program

Selected Features of Java 9/10/11/12

 • Automatic type inference of local variables
 • Direct compilation and execution of single-source Java programs
 • Writing Java programs as shell scripts
 • The new system logger

Functional Interfaces

Functional interfaces is a syntactic foundation for lambda expressions covered in the next chapter. Here we discuss what it is and other syntactic enhancements of interfaces in Java to support the introduction of lambda expressions.

 • What is a functional interface
 • Default method
 • Method and constructor reference
 • Functional interfaces in the Java API

Lambda Expressions

Lambda expressions (aka closures or anonymous functions) is a much welcome addition to the Java syntax and the fundamental building block on virtually almost everything else we cover in this course.

 • What is a lambda expression (aka closure)
 • Basic syntax
 • Dealing with free variables
 • Limitations of the type system
 • Currying

Selected Java API Class Updates

Of course, have all the collection classes been augmented to support lambdas. Here we walk you through the changes both for collection classes and others as well.

 • Review of the most important container classes
 • Lambda oriented methods in the collection classes
 • Optional
 • The Java 8 API explorer

Data Stream Pipelines

Java has always been about data-structures and its organization. What you did inside the method of a class was left to your discretion, until now. Say hello, to data streams. After you have seen the merits of writing functional code as a pipeline chain of filters, transformations and aggregators, you will never go back. Trust us on this.

 • What is stream and pipeline
 • Stream sources
 • Bounded and unbounded streams
 • Number streams
 • Parallel streams
 • Filters and matchers
 • Mappers and aggregators
 • Numeric aggregators
 • Understanding collect()
 • Understanding reduce()
 • Using the Collectors utility
 • Special filters
 • Using Map and FlatMap
 • Sorting and shuffling
 • The Java 8 Streams Cheat Sheet

Modules

What is modules in Java 9 (JPMS)

 • Changes to your source code directory organization
 • The module-info descriptor
 • Overview of the sub-divided Java API into modules
 • Changes to the JDK install directory
 • Developing a small multi-modules application
 • JUNit5 test suite
 • Project directory content
 • Execution on the command-line, using the java command
 • How to create module JAR files
 • How to make a module JAR file “executable”
 • Execution based on module JARs
 • Complete shell-script for compilation, packaging and execution
 • Listing dependencies with jdeps
 • Creating a shink-wrapped JRE using jlink
 • Executing a Java applicaiton based on a shrink-wrapped JRE
 • JMOD, a new archive file format

Threaded Computation

Short overview of how the threading support has evolved in Java and a motivator and background for the next chapter.

 • Execution models
 • What is a thread
 • Concurrency problems to bw aware of
 • Thread-safe data-structures introduced in Java 5
 • Using thread-pools (aka Executors)
 • Usage of interface Callable
 • Understading and using Future
 • Fork/Join concurrency introduced in Java 7
 • Using jSoup to scrape HTML pages and different ways of running several scraping tasks in parallel

Asynchronous Computation

Asynchronous computation has over the last half-decade emerged as the most important computation paradigm, because of how efficient it handles system resources and scales way beyond threaded computation. In this chapter you will learn all you need to know in order to write you own asynchronous computation chains using the new CompletableFuture class. We will also show you how to combine Stream with CompletableFuture.

 • Limitations of threaded computation
 • What is asynchronous computation
 • Limitations of Future
 • Using call-back functions
 • Limitations of the call-back model
 • The boomerang effect
 • Interface CompletionStage
 • Class CompletableFuture and what it does
 • Time capped computation using a promise
 • Creating an async stage using supplyAsync()
 • Asynchronous stage chains
 • Delayed computation
 • Transforming data in a stage chain using thenApply()
 • Composing chains using thenCompose()
 • Combining chains using thenCombine()
 • Waiting the completion of many stage chains
 • Using Stream to assemble partial results in an async stage chain
 • Transforming and handle exceptions
 • Running async stages in a thread pool, aka parallel computation
 • Understanding the *Async() suffix

Date and Time

First we had java.util.Date, with its millennium bug problem. Then came java.util.Calendar as a mere overkill and then nothing for two decades. Finally, java.time has arrived as a proper solution for dealing with time, date, duration and time-zones.

 • Clock

 • ZoneId

 • Instant

 • LocalTime och LocalDate

 • Factory methods

 • Builders

  File I/O Overview of java.nio classes. Most of them was introduced before Java 8, but many has then been updated to support lambdas ans streams processing.

 • Concepts and abstractions in java.nio

 • File systems support

 • Understading Path

 • Useful utility classes, such as Files and Paths

OS Processes

 • Obtaining meta-data for native processes
 • Listing native processes
 • Creating a communicating pipeline of native processes
 • Improved syntax for auto-closable try-statements

HTTP Client

 • What is the new HTTP Client
 • How is it better than HttpURLConnection
 • Synchronous vs. asynchronous HTTP invocations
 • Demonstration of a simple CRUD invocation sequence to a REST-WS Java server

JVM Oriented Improvements

 • Contents of the JDK 9 installation directory
 • Multi-release JAR files (MRJAR)
 • Obsolete tools
 • New way of generating JNI C++ headers
 • What is the G1 gc and how does it differ from classical gc algorithms
 • GC settings removed