Kurser om Web App Dev.

Det var länge sedan utveckling av webbapplikationer involverade bara enkel HTML. Under det senaste decenniet har det skett en signifikant ändring i den grundläggande arkitekturen för hur man konstruerar webbapplikationer. Från klassiska modellen, som skapades ursprungligtvis i webbens barndom, där varje anrop från webbläsaren var returnerande en helt ny HTML sidan och eventuellt konversationstillstånd lagrades på servern. Till den moderna AJAX baserade modellen, där HTML genereras på klientsidan (DOM manipulation) och servern primärt tar emot och skickar JSON data. Den nya modellen kallas i regel för SPA (Single Page Application). Ramverket Angular från Google var det första baserat på den moderna arkitekturen, som fick en bred spridning och kom att bli industristandard.

Angular har på kort tid blivit industri-standard för att bygga moderna webbapplikationer baserade på principen om single-page application (SPA). Denna kurs lär dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång och bygga moderna webbapplikationer med hjälp av Angular.
Förkunskaper
God erfarenhet av att programmera i JavaScript och HTML/CSS
Längd
4 dagar
Nivå
Beginner
Grundkurs i CSS & HTML för programmerare
Förkunskaper
Erfarenhet av att utveckla webbapplikationer
Längd
3 dagar
Nivå
Beginner
Vue.js är ett kolossalt flexibelt ramverk för att bygga moderna webb-applikationer. Med Vue kan du använda såväl klassisk som modern SPA (Single Page App) webb-arkitektur. Vi gillar Vue själva och faktum är att den webbplats du tittar på just nu är byggd med Vue tillsammans med Nuxt, Vuetify, Firebase och Axios.
Förkunskaper
God erfarenhet av att programmera i JavaScript och HTML/CSS
Längd
4 dagar
Nivå
Beginner