1. Home
  2. Faq

Vanliga frågor med svar

Var finns er kurslokal?

För företagsinterna kurser kommer vi till er och håller kursen i de lokaler ni tillhandahåller. För schemalagda kurser håller vi till i Stockholm City (Östermalmstorg 1).

Hur många deltagare måste det vara på en kurs?

Vi har inga restriktioner när det gäller antalet deltagare.

Ger ni kurser på engelska?

Ja. Vårt egenutvecklade kursmaterial är alltid författat på engelska, medan den muntliga framställningen under en företagsintern kurs kan genomföras på engelska eller svenska beroende på deltagarnas önskemål. För schemalagda kurser, gäller att vi ger den muntliga framställningen på svenska.

Går det att kombinera kurser?

Ja. Prata med oss vilka önskemål ni har så sätter vi ihop ett förslag och en offert.

Tar ni betalt för restid på företagsinterna kurser?

Nej. Vi tar ut en schablonmässig kostnad för resa och logi, men inte för den tid resan tar.

Varför blandar ni svenska och engelska i kursbeskrivningarna?

Kursmaterialet är alltid skrivet på engelska, varför kursbeskrivningarnas innehållsförteckningar också är på engelska. Övrig text i beskrivningarna skriver vi dock på svenska eller engelska beroende på om du läser via ribomation.se eller ribomation.com.