Vanliga frågor
och deras svar

För schemalagda klassrumskurser håller vi till i Stockholm City (Östermalmstorg 1).
Vi har inga restriktioner när det gäller det minsta antalet deltagare.
Ja. Vårt egenutvecklade kursmaterial är alltid författat på engelska, medan den muntliga framställningen under en företagsintern kurs kan genomföras på engelska eller svenska beroende på deltagarnas önskemål. För schemalagda kurser, gäller att vi ger den muntliga framställningen på svenska.
Ja. Prata med oss vilka önskemål ni har så sätter vi ihop ett förslag och en offert.
Nej. Vi tar ut en schablonmässig kostnad för resa och logi, men inte för den tid resan tar. Förutsättningen dock är att det finns rimliga och effektiva transportmedel, såsom flyg eller tåg till platsen för kursen.
Kursmaterialet är alltid skrivet på engelska, varför kursbeskrivningarnas innehållsförteckningar också är på engelska. Övrig text i beskrivningarna skriver vi dock på svenska eller engelska beroende på språkinställningen.
Om inte annat avtalats, så börjar en schemalagd kurs kl 09:00 (tidszon Europe/Stockholm)
Om inte annat avtalats, så slutar kursen cirka kl 16:30 (tja, det kan ibland bli ett visst tidsöverdrag)