Personal integrity policy

How we handle your personal details

Ribomation Datakonsult AB är personuppgiftsansvarig för användningen av personuppgifter som samlas in via de tjänster som vi inom företaget tillhandahåller.

Vi använder informationen om våra kunder för att kommunicera med våra kunder med anledningen av användar- /kundrelationen, vilket inkluderar administrativ kommunikation som exempelvis återkoppling i ett kundtjänstärende, informativ och teknisk kommunikation samt marknadsföringskommunikation som riktas direkt till dig om det är tillåtet enligt lag.

Uppgifterna vi samlar in om dig tillhandahåller du direkt när du fyller i ett formulär och registrerar dig till en kurs. Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, faktureringsadress samt önskan om vegetarisk kost eller vanlig kost.

Dina personuppgifter tas bort efter åtta år. Uppgiften om vegetarisk eller vanlig kost gallras snarast när de inte längre är relevanta för de ändamål de har samlats in för.

Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det. Vi använder dina uppgifter till marknadsföring bara om det är tillåtet enligt lag och du inte har invänt mot det.

Vi delar inte dina personuppgifter vidare till något annat företag.

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst.

Utöver vad vi beskrivit ovan, använder vi tjänsten Google Analytics för att förstå hur vår webbplats besökts, såsom antal besökare, vilka sidor som är av intresse, från vilket land en besökare kommer ifrån med mera. Detta hanteras rent tekniskt av att Google skapar en cookie, som sparas i din egen webbläsare. Denna cookie kan du när som helst ta bort på egen hand från din webbläsare. Vi har ingen möjlighet att läsa den cookie som finns i din webbläsare, utan detta kommuniceras helt mellan Google och din webbläsare. Av detta följer, att vi saknar möjlighet att koppla ihop en viss cookie med en personuppgift vi sparat i enlighet med vad som beskrivits ovan.

Det är viktigt att du förstår vilka rättigheter du har gällande behandling av dina personuppgifter vilket vi informerar om nedan. Kontaktinformation om var du kan vända dig för att ta tillvara någon av dina rättigheter hittar nederst.

Du har följande rättigheter:

Om du har frågor om vad som gäller för dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga kontaktar du oss genom att använda följande kontaktinformation: info@ribomation.se

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra tjänster.