Våra Priser & Försäljningsvillkor

Här kan du se våra priser för såväl företagsanpassade som schemalagda kurser. Observera att priserna skiljer sig åt mellan kurser på plats och kurser på distans (fjärrkurser). Klicka på en av rubrikerna för att expandera motsvarnade sektion.

Företagsanpassade Kurser

Vi håller gärna en kurs direkt för som företag/organisation. Kontakta oss för en tidpunkt och upplägg som passar er. Vårt kursmaterial är alltid författat på engelska. Önskar ni att även den muntliga presentation är på engelska, så säg bara till. Senast en vecka före kursstart får deltagarna en inbjudan till vår app My-Ribomation, där de har tillgång till installationsanvisningar och kursmaterialet som PDF.

Klassrumskurs

Vi kommer till er och håller kursen. Ni arrangerar lämplig kurslokal med dataprojektor och whiteboard. Deltagarna har med sig egna datorer till kursen. Läraren tar med egen laptop. Det är också möjligt att några av deltagarna deltar på distans via Zoom. I priset ingår tryckt kursmaterial.

Avser Belopp Beskrivning
Kurslängd 16 000 kr Pris / kursdag
Deltagare 3 000 kr Pris / deltagare
Inkvartering 3 000 kr Pris / övernattning
Reseområde A 0 kr Lokala resor inom Stor-Stockholm med kransorter
Reseområde B 4 000 kr Orter inom en radie av 250 km runt Stockholm
Reseområde C 8 000 kr Övriga orter i Sverige
Reseområde D 16 000 kr Städer i Danmark, Finland eller Norge med flygförbindelse till

Fjärrkurs

Ni deltar samtliga i en fjärrkurs via Zoom och läraren stannar kvar hos oss. Deltagarna har med sig egna datorer till kursen.

Avser Belopp Beskrivning
Kurslängd 10 000 kr Pris / kursdag
Deltagare 2 000 kr Pris / deltagare

Försäljningsvillkor för Företagsanpassade Kurser

 • Alla priser anges exklusive lagstadgad MOMS (25%)
 • Faktura skickas som PDF via e-post efter kursen. Såvida ni inte explicit ber om en pappersfaktura, som då skickas via vanlig post.
 • Fakturan ska vara betald 15 dagar efter faktura-datum. Om ni önskar en längre betalperiod, så kan vi ordna detta mot en extra kostnad. Belopp och villkor finns längst ned på denna sida.
 • Påminnelseavgift och dröjsmålsränta utfärdas i händelse av sen inbetalning
 • Det går att kostnadsfritt avboka till och med tre veckor (21 dagar) före kursstart; sen debiteras hela priset
Schemalagda Kurser

Du anmäler dig till en schemalagd kurs via kursens sida och ett valt datum. Du använder din egen dator för kursen. Senast en vecka före kursstart får du en inbjudan till vår app My-Ribomation, där du har tillgång till installationsanvisningar och kursmaterialet som PDF.

Rabatt vid samfakturering

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle och som kan faktureras tillsammans. Till exempel, ni är tre personer från samma företag och anmäler er till en schemalagd kurs, som går ett viss datum. Då fakturerar vi ett helt pris för en person och reducerat pris för två personer.

Klassrumskurs

Våra klassrum finns centralt i Stockholm och du tar med dig din laptop till kursen. Fritt wi-fi finns på plats. I priset ingår tryckt kursmaterial och kaffe med tilltugg på för- och eftermiddag.

Kurslängd Belopp
1 dag 12 000 kr
2 dagar 16 000 kr
3 dagar 20 000 kr
4 dagar 25 000 kr
5 dagar 28 000 kr

Fjärrkurs

Du installerar Zoom-klienten, kontrollerar video/audio och sen är du redo för kursen. I priset ingår kursmaterialet som PDF via vår app My-Ribomation.

Kurslängd Belopp
1 dag 5 000 kr
2 dagar 10 000 kr
3 dagar 15 000 kr
4 dagar 20 000 kr
5 dagar 25 000 kr

Försäljningsvillkor för Schemalagda Kurser

 • Alla priser anges exklusive lagstadgad MOMS (25%)
 • Faktura skickas som PDF via e-post efter kursen. Såvida ni inte explicit ber om en pappersfaktura, som då skickas via vanlig post.
 • Fakturan ska vara betald 15 dagar efter faktura-datum.
 • Påminnelseavgift och dröjsmålsränta utfärdas i händelse av sen inbetalning.
 • Det går att kostnadsfritt avboka till och med 20 dagar före kursstart; sen debiteras hela priset.
 • Du kan överlåta din plats till en kollega, givet att du informerar oss.
Längre betalperioder

I de fall ni önskar en längre kredittid än vad som anges i våra standardvillkor, så har vi möjlighet att upphandla en dylik, givet att ni står för merkostnaden. Följande tabell sammanfattar vårt pristillägg.

Med betalperiod avses den tidsperiod som löper från kursens/uppdragets påbörjande till fullständig likvid erhållits.

Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att ni i god tid översänder den faktureringsinformation ni önskar att vi skriver in på fakturan.

Detta innebär att om vi erhållit ofullständiga uppgifter om t.ex. inköpsnummer, faktureringsadress eller annat som föranleder er inköpsavdelning att avvisa vår faktura och vi måste om-fakturera (kreditera + ny faktura), så lägger vi på en kostnad för vårt merarbete, samt att betalperioden förlängs.

Exempelvis, om ni har 90 dagars betalperiod och er inköpsavdelning avvisar vår faktura 90 dagar efter att vi skickat den och begär en uppdaterad faktura, så debiterar vi dels för arbetet med om-fakturering och den dubbla betalperioden (90 + 90 dagar).

Avser Belopp / Procent
Uppläggningskostnad 1 000 kr
45 dagars betalperiod 5 %
60 dagars betalperiod 6 %
75 dagars betalperiod 7 %
90 dagars betalperiod 8 %
105 dagars betalperiod 9 %
120 dagars betalperiod 10 %