1. Home
  2. Schedule

Kurser och Datum

Här kan du se alla våra kurser och när respektive kurs ges

Online Course:23 mars
Classroom Course:24 mars

#KursnamnÄmneDagarNivåKursdatum
1Amazon AWSCloud Computing2beginner 18 jan. 22 feb. 8 mars 22 mars 19 apr.
2Angular BasicsWeb Apps Development4beginner 25 jan. 1 feb. 15 feb. 1 mars 15 mars 12 apr.
3BASH Shell ScriptsDevelopment Tools1beginner 21 jan. 11 mars 12 mars 22 apr. 23 apr.
4C BasicsC/C++4beginner 25 jan. 15 feb. 1 mars 15 mars 12 apr.
5C++ 11/14/17C/C++3intermediate 18 jan. 22 feb. 8 mars 22 mars 19 apr.
6C++ ProgrammingC/C++5beginner 25 jan. 15 feb. 1 mars 15 mars 12 apr.
7C++ SupplementaryC/C++3intermediate 18 jan. 22 feb. 8 mars 22 mars 19 apr.
8C++ ThreadsC/C++3advanced 18 jan. 22 feb. 8 mars 22 mars 19 apr.
9C++ for C ProgrammersC/C++4beginner 25 jan. 15 feb. 1 mars 15 mars 12 apr.
10C++ for Java ProgrammersC/C++4beginner 25 jan. 15 feb. 1 mars 15 mars 12 apr.
11C++ for Memory Constrained SystemsC/C++4advanced 25 jan. 15 feb. 1 mars 15 mars 12 apr.
12CMakeBuild Tools2beginner 18 jan. 22 feb. 8 mars 22 mars 19 apr.
13CSS/HTML for ProgrammersWeb Apps Development4beginner 25 jan. 15 feb. 1 mars 15 mars 12 apr.
14Clean CodeJava/JVM Languages2advanced 18 jan. 24 feb. 8 mars 22 mars 19 apr.
15Design PatternsJava/JVM Languages2advanced 18 jan. 22 feb. 8 mars 22 mars 19 apr.
16GIT BasicsDevelopment Tools2beginner 18 jan. 22 feb. 8 mars 22 mars 19 apr.
17Google FirebaseCloud Computing2intermediate 18 jan. 22 feb. 8 mars 22 mars 19 apr.
18GradleBuild Tools2intermediate 18 jan. 22 feb. 8 mars 22 mars 19 apr.
19Groovy ProgrammingJava/JVM Languages3beginner 18 jan. 22 feb. 8 mars 22 mars 19 apr.
20Java 8/9/../14Java/JVM Languages3intermediate 18 jan. 22 feb. 8 mars 22 mars 19 apr.
21Java ProgrammingJava/JVM Languages5beginner 25 jan. 15 feb. 1 mars 15 mars 12 apr.
22Java REST Web ServicesJava/JVM Languages3advanced 18 jan. 22 feb. 8 mars 22 mars 19 apr.
23JavaScript ProgrammingJavaScript / NodeJS3beginner 18 jan. 22 feb. 8 mars 22 mars 19 apr.
24Jenkins CI/CD ServerDevelopment Tools1beginner 21 jan. 11 mars 12 mars 22 apr. 23 apr.
25Linux Systems Programming in C++C/C++3advanced 18 jan. 22 feb. 8 mars 22 mars 19 apr.
26MavenBuild Tools1beginner 21 jan. 11 mars 12 mars 22 apr. 23 apr.
27Node.jsJavaScript / NodeJS2intermediate 18 jan. 22 feb. 8 mars 22 mars 19 apr.
28ScrumDevelopment Tools1beginner 21 jan. 11 mars 12 mars 22 apr. 23 apr.
29TypeScript ProgrammingJavaScript / NodeJS2intermediate 18 jan. 22 feb. 8 mars 22 mars 19 apr.
30Unit Testing in C++ with Catch2C/C++1intermediate 21 jan. 11 mars 12 mars 22 apr. 23 apr.
31Unit Testing in C++ with Google TestC/C++1intermediate 21 jan. 11 mars 12 mars 22 apr. 23 apr.
32Unit Testing with JUnitJava/JVM Languages1intermediate 21 jan. 11 mars 12 mars 22 apr. 23 apr.
33Unit Testing with SpockJava/JVM Languages1intermediate 21 jan. 11 mars 12 mars 22 apr. 23 apr.