1. Home
  2. Topics
  3. Cxx

Kurser inom området

C/C++

Den nya standarden för C++ gör oss helt lyriska, med språkförbättringar som lambda expressions, automatisk typigenkänning (auto), multi-assignment med mera och att biblioteket har utökat stöd för regex, string_view, threads, file-systems och mera därtill.
Kursnamn
C++ för minnesbegränsade system
Längd
4 dagar
Nivå
Advanced
Den kursen går på djupet om hur man på olika sätt optimerar och hanterar system som av olika skäl är minnesbegränsade. Det kan vara inbyggda system eller transaktionsintensiva system. Kort sagt, programmering av system där minneshanteringen kräver en alldeles speciell form av omsorg. Du får lära dig om hur man designar system som inte använder sig av system heapen. Hur man bygger fler-trådade system med effektiv minneshantering. Hur man bygger system av processer med delat minne. Hur man fångar och exekverar vidare efter ett null pekar fel. Hur man kan generera en stack-trace i ett C/C++ program samband med ett kastat undantag. Samt, mycket mer där till. Välkommen till en spännanden och inspirerande fördjupningskurs i Modern C++. Visa kursen
Kursnamn
C++ 11/14/17
Längd
3 dagar
Nivå
Intermediate
Vi är själva lyriska över hur C++ utvecklats som språk och systemutvecklingsplattform de senaste åren. Med nya standarden C++ 11/14/17 har C++ blivit en stark utmanare till hippa moderna språk. C++ har egenskaper som duck-typing, lambda uttryck och ett rikhaltigt standardbibiliotek, allt exekverat i en hastighet som alla andra språk inte ens kan drömma om. Denna kurs vänder sig till dig som redan arbetar i C++, men vill förstå och sätta dig in vad begreppet Modern C++ verkligen innebär. Vi kan inte motstå att citera Bjarne Stroupstrup, språkets upphovsman när han uttalar sig om detta: >Within C++ is a smaller, simpler, safer language struggling to get out. Där han sätter fokus på att >...code that is statically type safe, has no resource leaks, and catches any more programming logic errors than is common in code today. And it will run fast. Visa kursen
Kursnamn
Enhetstester i C++ med Catch2
Längd
1 dagar
Nivå
Intermediate
Skriv inte en rad produktionskod utan att ha ett tillhörande enhets-test. I denna kurs går vi rakt på sak och lär dig hur du använder Catch2 för att skriva genomtänkta enhetstester. Visa kursen
Kursnamn
C++ Programmering
Längd
5 dagar
Nivå
Beginner
Nya standarden C++11/14/17 har tagit världen med storm och C++ har återtagit rollen som ett modernt systemutvecklingsspråk. I denna kurs bygger vi effektivt upp dina nya kunskaper och färdigheter i modern C++. Vi kan inte motstå att citera Bjarne Stroupstrup, språkets upphovsman när han uttalar sig om detta: Within C++ is a smaller, simpler, safer language struggling to get out. Där han sätter fokus på att ...code that is statically type safe, has no resource leaks, and catches many more programming logic errors than is common in code today. And it will run fast. Visa kursen
Kursnamn
C++ Threads
Längd
3 dagar
Nivå
Advanced
Buggar i fler-trådade program anses ofta vara det besvärligaste man kan råka ut för som programmerare. Faktum är att det generella rådet är att inte stoppa in dem från början. Om man tycker det rådet är aningen orealistiskt, så är det näst bästa att programmera enligt ett antal väl beprövade programmerings-idiom som undviker problemen. I denna kurs, fokuserar vi på just den strategin. Visa kursen
Kursnamn
C Programmering
Längd
4 dagar
Nivå
Beginner
Trots att språket C skapades i början på 70-talet är det fortfarande det naturliga valet vid maskinnära programmering. Denna kurs lär dig allt du behöver veta för att komma igång och bli produktiv med programmering i C oavsett om målsystemet är en Arduino, Raspberry PI eller en vanlig PC. Visa kursen
Kursnamn
Enhetstestning i C++ med Google Test
Längd
1 dagar
Nivå
Intermediate
Skriv inte en rad produktionskod utan att ha ett tillhörande enhets-test. I denna kurs går vi rakt på sak och lär dig hur du använder Google Test för att skriva genomtänkta enhetstester. Visa kursen
Kursnamn
Linux systemprogrammering i C++
Längd
3 dagar
Nivå
Advanced
Hur omvandlar man en signal till en exception? Hur skapar man en process och fyller den med ny programkod. Vilka olika sätt att kommunicera mellan processer finns det? Hur fixar man memory-mapped I/O? Dessa och en lång rad andra frågeställningar besvarar vi i denna mycket uppskattade kurs. Visa kursen
Kursnamn
C++ för C Programmerare
Längd
4 dagar
Nivå
Beginner
C++ skapades som en förbättrad version av C, därav namnet. Vi visar i denna kurs att allt man kan göra i C kan man också göra i C++, men med betydligt mer underhållsvänlig kod och med högre kodkvalitet. Denna grundkurs riktar sig till rutinerade C programmerare, som på snabbast tänkbara sätt vill börja med programutveckling i C++. Vi använder konsekvent C som referensram och illustrerar likheter och pekar på skillnader. Självklart använder vi modern C++, vilket innebär C++17, ett modernt designperspektiv och frekvent användning av standardbibloteket. Vi kan inte motstå att citera Bjarne Stroupstrup, språkets upphovsman när han uttalar sig om detta: Within C++ is a smaller, simpler, safer language struggling to get out. Där han sätter fokus på att ...code that is statically type safe, has no resource leaks, and catches many more programming logic errors than is common in code today. And it will run fast. Visa kursen
Kursnamn
C++ Påbyggnadskurs
Längd
3 dagar
Nivå
Intermediate
I denna påbyggnadskurs i C++, fördjupar vi dina kunskaper i språket och dess bibliotek, med fokus på Modern C++. Kursen vänder sig till dig som nyligen börjat med C++ och vill gå vidare, eller till dig som arbetat i C++ men längre tillbaka i tiden och vill friska upp detaljerna. Du får lära dig om lambda uttryck, automatisk typinferens, move semantics med flera nya begrepp i språket. Men vi gör också en djuplodande översikt av befintliga delar av språket, som olika former av klassmedlemmar, templates och operator överlagring. Vidare, så gör vi en grundlig genomgång av standard bibliotektet, såsom containers och algorithms och nya tillägg såsom regex, smart pointers med flera. Visa kursen
Kursnamn
C++ för Java Programmerare
Längd
4 dagar
Nivå
Beginner
Java designades som en slags förenklad C++. Det är lätt att låta sig förledas av likheterna i syntaxen. Dessvärre finns det många fallgropar att falla i för Java programmerare, eftersom vissa saker ser lika ut men fungerar på ett fundamentalt annorlunda sätt. Denna grundkurs riktar sig till rutinerade Java programmerare, som på snabbast tänkbara sätt vill börja med programutveckling i C++. Vi använder konsekvent Java som referensram och illustrerar likheter och pekar på skillnader. Självklart använder vi modern C++, vilket innebär C++17, ett modernt designperspektiv och frekvent användning av standardbibloteket. Vi kan inte motstå att citera Bjarne Stroupstrup, språkets upphovsman när han uttalar sig om detta: Within C++ is a smaller, simpler, safer language struggling to get out. Där han sätter fokus på att ...code that is statically type safe, has no resource leaks, and catches many more programming logic errors than is common in code today. And it will run fast. Visa kursen