1. Home
  2. Topics
  3. Dev-tools

Kurser inom området

Utvecklings Verktyg

Versionshantering såsom GIT och CI/CD servrar såsom Jenkins är essentiella komponenter i en modern programutvecklingsprocess.
Kursnamn
BASH Shell Scripts
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
I denna praktiskt orienterade kurs får du lära dig allt om att skriva shell-scripts för att utföra rutin-sysslor och automatiskt konfigurera servrar. Visa kursen
Kursnamn
GIT Grundkurs
Längd
2 dagar
Nivå
Beginner
GIT är det helt dominerande versionshanteringssystemet för programkod, på grund av att det underlättar för team att arbeta isolerat med delar av koden utan att störa arbetet med andra delar av koden. När det sen är dags att infoga resultatet gör GIT det mesta av editeringsarbetet via en merge eller rebase operation. Den här kursen ger omfattande kunskaper i GIT och hur du använder det för att arbeta effektivt i både små och stora programutvecklingsteam. Du får också lära dig att arbeta effektivt mot GIT fjärrservrar, samt kunna ta dig ur olika misstag. Visa kursen
Kursnamn
Jenkins CI/CD Server
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Jenkins är helt klart den mest populära CI servern (Continuous Integration). Vi använder den själva för att bygga Groovy Grails webbapplikationer, köra igenom alla test, bygga en WAR och automagiskt driftsätta den nya versionen på en Tomcat server, som kör på en EC2 server i Amazon AWS molnet. Självklart tar vi upp och delar med oss av egna erfarenheter och best practices. I denna Jenkins kurs får du lära dig att installera och konfigurera en Jenkins server, skapa byggjobb, installera och hantera en utvald mängd populära Jenkins plugins och mycket annat. Kursen vänder sig till alla som är verksamma med systemutveckling och vill komma igång med sin egen Jenkins server. Visa kursen
Kursnamn
Scrum
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Scrum och agil systemutveckling är standarden för modern applikationsutveckling. Principerna för detta kan appliceras på en mängd olika typer av programutvecklingsprojekt. Denna kurs bygger på våra egna erfarenheter av att bedriva systemutveckling med scrum och agila metoder. Visa kursen