1. Home
  2. Topics
  3. Javascript

Kurser inom området

JavaScript / NodeJS

JavaScript/TypeScript och NodeJS är på väg att helt ta över som den primära applikationsutvecklingsplattformen. Detta eftersom språket kan användas på klient-sidan i webbläsaren, på server-sidan med hjälp av NodeJS och i NoSQL databaser såsom FireBase och MongoDB.
Kursnamn
TypeScript Programming
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
TypeScript är på god väg att uppdatera och ändra hur vi implementerar webb applikationer till det bättre. I och med att Google valde att basera den nya helt omskrivna versionen av Angular på TypeScript så har språket fått ett enormt uppsving. Det är vår egen fasta övertygelse att har du väl börjat programmera i TypeScript, så känns det väldigt trist att gå tillbaka till ren JavaScript. På denna kurs kommer du se alla fördelarna med att använda TypeScript för såväl server-side (kod kör på server) som client-side (kod kör i browser). Visa kursen
Kursnamn
JavaScript Programming
Längd
3 dagar
Nivå
Beginner
JavaScript (JS) är helt klart det primära programspråket för applikationsutveckling. Det finns flera bidragade faktorer, såsom att JS finns på både klient-sidan (webbläsaren) och server-sidan (Node.js). Men också att språket har evolverat till ett fullgott sådant under det senaste decenniumet. I denna kurs fokuserar vi på de moderna aspekterna av JavaScript och hur du kan ta vara på den mångfald av alterantiv som finns. Du får också lära dig att använda transpilers som Babel och bundlers som Parcel, så att du kan programmer med moderna förtecken men ändå kunna exkevera webbapplikationer på äldre webbläsare. Du får också lära dig att använda API:er i moderna webbläsare, såsom kunna använda kameran, ta bilder, ta reda på aktuell GEO position, veta när app:en är offline, kunna utföra AJAX anrop och mycket annat. Visa kursen
Kursnamn
Node.js
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
NodeJS har på mindre än ett decenium fullständigt ändrat perceptionen av JavaScript och vad det kan användas för. Plattformen har klart kommit att starkt utmana Java som applikations utvecklings platform. Ett vanligt begrepp är full-stack development , som innebär användning av JS på browser-client sidan i form av SPA ramverk som Angular, användning av JS på server sidan i form av ExpressJS REST web services servrar och använding av JS/JSON i databasen i form av MongoDB med flera. Visa kursen