1. Home
  2. Topics
  3. Web

Kurser inom området

WebbApp Utveckling

SPA (Single-Page Application) webbapplikationer är standard numera och Angular är standardramverket för utveckling av SPA.
Kursnamn
Angular Grundkurs
Längd
4 dagar
Nivå
Beginner
Angular har på kort tid blivit industri-standard för att bygga moderna webbapplikationer baserade på principen om single-page application (SPA). Detta innebär att browsern laddar en enstaka HTML fil, som i sin tur laddar JavaScript kod och CSS style-sheets. Alla logiska webbsidor byggs upp av JS funktioner, HTML template snippets och renderas med CSS stylesheets. Denna kurs lär dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång och bygga moderna webbapplikationer med hjälp av Angular. Denna kurs behandlar Angular version 11, som utgör den moderna versionen av Angular, baserad på TypeScript. Visa kursen
Kursnamn
CSS/HTML för Programmerare
Längd
4 dagar
Nivå
Beginner
Har du upplevt att du bara skulle göra en liten förändring i en CSS regel och hela webbsidas utseende förvandlades till något som mer liknade en kubistmålning? Har du tänkt tanken att CSS snarar är besläktat med alkemi än programmering? Kanske du inte ens känner igen dig i frågeställningarna ovan. Hursomhelst, så är detta en kurs ger dig en solid grund i CSS & HTML, med ett stänk av JavaScript. Du får lära dig allt du behöver veta om CSS & HTML för att förstå hur CSS regler ska utformas och hur webbläsaren väljer ut vilka regler som ska användas. Kursen är uppbyggd kring många korta teoriavsnitt, vilka avslutas med praktiska programmeringsövningar. Vi vill understryka att kursen vänder sig till utvecklare som använder CSS som ett programspråk, för att realisera en design. Med andra ord; det är inte en kurs om grafisk web design, utan om att förstå och kunna tillämpa CSS/HTML/JS. Visa kursen